2 jarige opleiding professioneel communiceren

OPLEIDING PROFESSIONEEL COMMUNICEREN

EEN PLEK OM THUIS TE KOMEN

Om in contact te zijn met de ander zul je eerst de  verbinding met jezelf moeten maken. Verbinding maken is een reis naar binnen en thuiskomen in jezelf.  Dit geeft inzicht in wie je bent en wat jouw drijfveren zijn, ze helpen je zowel persoonlijk als professioneel te groeien. Aan het einde van deze 2-jarige opleiding heb je jouw eigen reis omgezet in vakmanschap en ambacht.

Voel je Welkom!

De grootste leermeester van het leven is het leven zelf. Dit zet ons ertoe aan om ons te ontwikkelen vanuit ons diepste zijn; de weg van binnenuit. Bij Raafwerk werken we lichaamsgericht vanuit de vertrekpunten heelheid, integratie en autonomie.

Leren doen we vanuit de ontmoeting met de ander, in de ontmoeting worden we geraakt en krijgen onze leerthema’s gestalte. In de opleiding  leer je om vanuit je hart naar jezelf en anderen te kijken zonder oordeel en om aan te nemen dat wat er is.  De thema’s die we hierin aanraken zijn; liefde en pijn, verlangen en gemis, acceptatie en confrontatie. Raafwerk is een oefenplaats om te spelen, voeding te krijgen en zin en betekenis te geven.

Voor de kunst en kunde van het begeleiderschap heb je hart, ziel, lijf en handen nodig. Begeleiderschap is een ambacht en vraagt toewijding. In het gaan van je eigen weg en het nemen van je eigen leerbeweging groeit je vakmanschap. Het hart en lijf zijn daarbij je werkruimte en de deur gaat naar binnen toe open. Je kunt niet anders dan dat datgene wat het leven je aandraagt én de ander binnen te laten. In de ontmoeting komen beide samen,waarbij jij op jouw route blijft en de ander op de zijne mag zijn.

Vanuit theorie verwerf je inzicht over het ontstaan van lichaamshoudingen, familiedynamieken, patronen, overtuigingen, maskers en verstrikkingen. In de ontmoeting met jezelf en de ander raak je aan en word je geraakt waardoor de theorie gedurende de opleiding op een diep niveau ervaart, begrijpt en ïntegreert.

AANDACHT VOOR

Jouw leerdoel en thema’s zijn leidend in het programma, er is veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit je eigen biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor je professionele handelen.

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Autonomie en zelfinzicht:

Er ligt een speciale taak voor je klaar als begeleider, een belichaamd voorleven van de leerthema’s waar je mee werkt. Je werkt vanuit vertrouwen door zelf langs deze thema’s af te reizen. Door deze reis zelf te maken weet je wat een veranderingsproces vraagt. Vanuit een diepe ademhaling, een ontspannen lijf en in al je kwetsbaarheid tegelijkertijd.

Lijfgericht werken:
Uniek aan de opleiding bij Raafwerk is het verstaan van het lijf en de levenshouding die erin ligt verscholen. De bewegingen van de ziel worden door onze lichaamstaal uitgedrukt. Om deze taal te leren verstaan, is het van belang dat we leren luisteren en kijken met ons hart. Het vraagt ambacht en een doorleefd begrip van de geest en bewegingen van de ziel en de uitingen in ons lijf.

Ervaringsgericht werken:
Thema’s die jij in jouw eigen levensreis ontmoet op het gebied van gemis en verlangen, liefde en rouwen, zingeving, leven en dood staan symbool voor de opleiding. Deze thema’s zijn van ons allemaal en ontmoet jij bij jezelf en de ander bij de ander.

Jouw eigen voorbeelden en de persoonlijke en professionele vragen die je inbrengt, worden steeds uitgewerkt binnen  de opleiding voor verdieping.

Kennis en vaardigheden:
Vanuit theorie verwerf je inzicht over het ontstaan van lichaamshoudingen, familiedynamieken, patronen, overtuigingen, maskers en verstrikkingen. In de ontmoeting met jezelf en de ander raak je aan en word je geraakt.

Je vindt verdieping in onderwerpen rondom contact en contract, non-verbale signalen, lichaamswerk, vertrouwen op intuïtie en je gevoelens uitdrukken binnen het professionele kader op je eigen authentieke wijze.

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft

Werkvormen
We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af, waarbij de thema’s heelheid, autonomiteit, identiteit, authenticiteit en zingeving centraal staan. Vanuit westerse en oosterse zienswijze.

De opleiding vindt zijn wortels in TA (Transactionele Analyse), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), Systemisch Werk en Lichaamswerk.

We vragen je de aanbevolen literatuur door te lezen en voorbereidende opdrachten voor de opleidingsdagen voor te bereiden.

 

INHOUD

De beide jaren hebben een eigen thema:

 • 1e jaar: Wie ben ik als professional en hoe zet ik mezelf in als instrument?
 • 2e jaar: Wie ben ik in de (professionele) relatie en in de organisatie?

Jaar 1: Ik en mezelf

Het ambacht van begeleider vraagt een goedgevulde rugzak en het besef dat je zelf ook instrumentarium bent. Je biedt niet alleen context, je brengt je zelf in in de ontmoeting en gaat voor in de te leren beweging. Alleen wat je zelf van binnenuit kent en geïntegreerd hebt kun je doorgeven.

Jaar 2: Ik de ander en de organisatie

Het ambacht leer je in de ontmoeting met de ander, het veld tussen jou en mij, daar waar twee zielen elkaar ontmoeten in de ruimte. Het gaat over raken en geraakt worden, over de interne en externe grens en deze bewust te kunnen voelen.

Daar in het veld ontmoeten 2 geschiedenissen elkaar met ieder hun eigen systeem. In een kwetsbaarheid die je als begeleider ten dienste stelt van de ander. In de ontmoeting met de ander groei en ontwikkel je jezelf en open je, keer op keer. Om zonder voorbehoud en oordeel de ontmoeting aan te gaan.

Overdracht en tegenoverdracht is voelbaar in jouw bereidheid om de ander in al je onvermogen te ontmoeten. Wanneer je kijkt in de ogen van de ander en herkenning vindt bij jezelf.

Verbinden in het begeleiderswerk is werken met de reis van binding naar verbinding. Dat vraagt om verbinding met jezelf. Verbinden gaat over je toewenden naar de ander, hem of haar met alles verwelkomen, nieuwsgierig zijn naar wie de mens is tegenover jou. Het gaat er niet alleen om dat je je met de ander verbindt, maar ook dat je de ander met jouzelf verbindt. In alles wat de ander meeneemt, oproept en overdraagt in het contact. Wie ben ik in het contact met de ander? 

Een organisatie heeft haar eigen identiteit, met een geschiedenis, een doel en bestemming. Op identiteitsniveau leer je kijken naar het snijvlak van thematieken rondom organisaties en persoonlijke thematieken.

 

VOOR WIE
De opleiding is geschikt voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen als begeleider en vanuit een lichaamsgerichte benadering de verdieping wil opzoeken in de persoonlijke ontwikkeling van de mens.  En voor iedereen die zichzelf verder wil verdiepen in zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling.

De opleiding is ontwikkeld voor mensen die binnen hun taak met mensen werken. Dit kunnen zijn; leidinggevende, projectleiders, HR professionals, loopbaanbegeleiders, docenten, coaches en trainers. De opleiding is intensief en persoonlijk die van de deelnemers de bereidheid vraagt om zichzelf en hun eigen patronen beter te leren kennen.

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan vermeldt op deze website en worden toegevoegd in je werkmap. Dagen kunnen vallen in de vakanties.

 • 5 tweedaagse  bijeenkomsten
 • 5 eendaagse bijeenkomsten
 • 2 halfdaagse bijeenkomsten voor supervisie

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleidt door Allard Klok en Sharon Hanegraaf

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 4 uur per dagdeel per week)
 • intervisie: tussen elk blok kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur per blok)
 • jaaropdracht: het schrijven van een reisverslag over het afgelopen jaar (ca. 8 uur)

Supervisie

Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Toelating
Wanneer je werkzaam bent of wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), therapeutisch werk, onderwijs, gezondheidszorg, begeleiderswerk, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven. Na een kennismakingsgesprek of -training, zoals de workshop Kennismaken met de tweejarige opleiding, bekijken we samen of de opleiding bij je past. Een kennismakingsworkshop is aan te bevelen. Dit biedt de opleiders de mogelijkheid om jou beter te leren kennen, en jij kunt je zo een goed beeld vormen van de inhoud van de opleiding en de werkwijze van Raafwerk.

Deelnemers moeten bereid zijn om hun eigen patronen te onderzoeken en ontwikkelen. Deelname na aanleiding van intakegesprek.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen
B. Schriftelijke weergave van:

 1. brief vanuit het hart – startpunt
 2. jaarverslag – eindpunt
  1. hoe word jij aangeraakt in het contact met de ander
  2. hoe belichaam jij lijfwerk
  3. welke dynamieken spelen voor jou binnen het gezin van herkomst
  4. kies een voor jou adequaat toepassingsgebied en werk dat uit

C. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.
D. Testing: de deelnemers maken hun eigen programma en voeren uit.

Literatuurlijst:

 • Traumasporen van Bessel van der Kolk
 • Dit ben ik van Lieuwe Koopmans
 • Verademing van Bram Bakker en Koen de Jong
 • Essenties van NLP van Lucas Derks
 • De reizigers en zijn gids van Wiebe Veenbaas en Piets Weisfelt
 • Op verhaal komen van Wibe Veenbaas
 • De Fontein van Els van Steijn
 • Lijfboek van Raafwerk

PLAN EN DETAILS

 

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Data dataoverzicht
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Begeleiders Allard Klok en Sharon Hanegraaf
Accreditatie Ben jij lid van een beroepsvereniging en wil je studiepunten behalen voor deze opleiding dan zijn wij graag bereid om deze te laten accrediteren.
Investering De investering per jaar bedraagt € 3.450,= per jaar. In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, opleidingskosten, studiemateriaal, heerlijke vegan lunch * exclusief literatuur.