Lijfgericht coachen

Lijfgericht coachen

SERVICE OVERVIEW

De gecertificeerde opleiding tot lijfgericht coach leid je op tot begeleider van ontwikkelprocessen op persoonlijk/professioneel niveau.

De opleiding tot lijfgericht coach is deel 1 van het lijfgericht coach en train programma.

De opleiding is geschikt voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen als coach en vanuit een lichaamsgerichte benadering de verdieping wil opzoeken in de persoonlijke ontwikkeling van de mens. Body and mind komen samen.

Het begeleiden van mensen in ontwikkeling is een professie. Het vraagt een grondig begrip van hoe ontwikkeling verloopt en kennis over onderwerpen als persoonlijkheid, communicatie, motivatie, leren, leiderschap en relaties tussen mensen. De opleiding tot lijfgericht coach stelt je in staat deze ontwikkelingen bij jezelf en de ander te doorzien en daardoor ontwikkeltrajecten te begeleiden met een lichaamsgerichte benadering.

Je verwerft inzicht in het ontstaan van patronen, overtuigingen, maskers en verstrikkingen en leert effectieve interventies toepassen. Kennis doe je op door zelf te ervaren en doorleven. Persoonlijke ontwikkeling is meer dan de theoretische kaders waarmee we aan de slag gaan. In de ontmoeting met jezelf en de ander worden ze gaandeweg op een diep niveau ervaarbaar gemaakt, begrepen en geïntegreerd.

 

AANDACHT VOOR

Jij bent leidend in het programma, met veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit jouw biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor je professionele handelen en rol als coach.

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Autonomie en zelfinzicht:
Met behulp van gevarieerde werkvormen krijg je inzicht in je eigen functioneren en dat van anderen. We geloven erin dat je pas sensitief kunt zijn naar anderen wanneer je in contact staat met jezelf. Zodat je in het contact weet welke thema’s van jou zijn en welke van de ander. Doordat je zelf de thema’s vanuit een psychologisch inzicht hebt doorlopen, begrijp je de deelnemers tegenover je die hetzelfde proces aangaan binnen dezelfde kaders, theorieën en inzichten.

Lijfgericht werken:
Uniek aan de opleiding bij Raafwerk is het verstaan van het lijf en de levenshouding die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar dit lijfelijk ligt opgeslagen bij de cliënt en het herkennen van eigen lichamelijke signalen. Je leert de werking tussen geest en lichaam te verstaan en de vertaalslag te maken van het lijf naar de praktijk en het effect daarvan voor de deelnemer op zijn privé/werkleven.

Ervarings en praktijkgericht werken:
Het programma is gericht op ervarings- en praktijk gericht werken met zowel mededeelnemers als externe deelnemers.

Kennis en vaardigheden:
Je doet (psychologische) kennis op en ontwikkelt vaardigheden als: contract en contact maken en houden, verbinden, non-verbale signalen herkennen, lichaamswerk, vertrouwen op intuïtie en je gevoelens uitdrukken binnen het professionele kader op je eigen authentieke wijze.

Deze opleiding stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als coach. Hierbij denken wij aan:

 • verdiepende kennis rondom professionele coaching van individuen rondom thema’s als persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking, leiderschap en kaderen
 • het ontwikkelen van doelgerichte individuele interventies
 • de ontwikkeling van creativiteit en basisvertrouwen
 • lijven lezen als ingang tot verdieping

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

Werkvormen
We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af.

We vragen je de aanbevolen literatuur door te lezen en voorbereidende opdrachten voor de opleidingsdagen voor te bereiden.

De opleiding wordt gekleurd door TA (Transactionele Analyse), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en Lichaamswerk. Daarnaast basiskennis van systemisch werk (welke verder wordt uitgewerkt in de opleiding systemisch werken).

De modules zijn samengevoegd. Dit betekent dat je direct aan de slag gaat met zowel de methodieken, coachen als het ondernemerschap.

INHOUD

Blok 1: Ik en mezelf
Persoonlijkheids- en communicatiemodel

 • Wie ben ik als professional en hoe gebruik ik mezelf als instrument
 • Ontwikkelingspsychologie vanuit inzicht en theorie/kaders, o.a.;
 • Werken vanuit Transactionele analyse
  • Egotoestanden
  • Script
  • Injuncties en Strooks
  • Permissies
  • Overdracht
 • Achtergrond in Systemisch werk

Blok 2: Ik en de ander:
Coachen vanuit NLP

 • Werken vanuit NLP
  • Basisprincipes – wereldmodel
  • Rapport
  • Het bieden van een veilige bedding met een professionele gespreksstructuur
  • Werken met overtuigingen vanuit Bateson
  • Werken met gedeelten
  • Structuur van de subjectieve ervaring
  • Werken met het metamodel
  • Werken met submodaliteiten

Blok 3: Ik, de ander en het programma

 • Werken met 4 basisemoties en hun nuances
  • Basisemoties en Rackets
 • Basis principes binnen coaching
 • Kaderen
 • Omgaan met weerstand
 • Contact en contract
 • Het lichaam als ingang tot verdieping
 • Praktijkdag, werken met externe deelnemers

Blok 4:  Ik en de organisatie

 • Werken met externe deelnemers
 • Wie ben ik als coach?
 • Ondernemerschap als coach

 

OPBOUW

De opleiding duurt vier maanden, bestaande uit 8 lesdagen. In de praktijk betekent dit globaal  2 opleidingsdagen per maand. De modules zijn als volgt opgebouwd:

• 4 tweedaagse bijeenkomsten, waarvan praktijkochtenden met externe deelnemers

Alle opleidingsdagen dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.00 uur.

Iedere opleidingsgroep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. De blokken vinden plaats in deze vaste groep en worden begeleid door de senior trainster Sharon Hanegraaf.

PLAN AND DETAILS

Locatie Landgoed Blijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Data START 23 en 24 september 2019
Investering Op aanvraag