Systemisch werken

Systemisch werken

SERVICE OVERVIEW

De ervarings- en praktijkgerichte opleiding voor systemisch lijfwerk (familieopstellingen) leert je direct naar de kern en ziel te gaan op zingevingsniveau. Je werkt op de diepste laag van jouw cliënten vanuit systemische werkwijze. Daarbij is het lichaam bij Raafwerk het vertrekpunt.

Het doel van systemisch werken is verborgen belemmeringen zichtbaar te maken en de verbinding weer tot stand te brengen. Het geven van plek en nemen van eigen plek geeft acceptatie en daardoor ruimte voor zingeving en zijn.

Voor begeleiders is het van belang hun eigen plek binnen het systeem van herkomst te kennen en er plek in te hebben genomen. We besteden hier vanuit het systemisch (lichaamswerk) veel aandacht aan. Hierdoor leer je wat van jou is en wat van jouw cliënt. Je leert dit te voelen in jouw lijf en later te begeleiden vanuit het lijf van jouw cliënten.

We werken met begrippen als balans tussen geven en nemen, binnen en buiten, contact en contract en rangorde in navolging op het werken met een genogram en het stellen van verdiepende vragen op systemische lagen.

AANDACHT VOOR

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Ervaringsgericht werken:
Voor begeleiders is het van groot belang dat zij hun eigen plek binnen hun systeem van herkomst kennen en hebben genomen. Er is veel aandacht voor het kennen en nemen van je eigen plek. Iedereen heeft een plek in een systeem en binnen dit systeem is er sprake van ordening. Welke rol speelt de rangorde en hoe wordt die bepaald? Hoe vind je de balans tussen geven en nemen? Wie behoort er tot het familiesysteem en wat is van mij en wat is van de ander? Tijdens de opleiding werken we samen aan opstellingen met mededeelnemers en worden externe deelnemers uitgenodigd om mee te oefenen.

Lijfgericht werken:
Uniek aan de opleiding bij het Raafwerk is het verstaan van het lijf en de levenshouding die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar dit lijfelijk ligt opgeslagen bij de cliënt en het herkennen van eigen lichamelijke signalen.

Systemisch werken:
Binnen ons eerste systeem, het gezin van herkomst, groeien we op en ontwikkelen we ons zelf binnen het familiesysteem van onze vader en moeder. Later groeien en ontwikkelen we ons verder in de systemen van onze opvoeders. In het gezin, school, sportvereniging en later de organisatie waar wij werken bewegen we in het krachtenveld waar alle systemen samen komen. Onbewust bewegen we ons op een diepere laag van de ziel.

Tijdens de opleiding kijken we naar onze plek en werken we onder meer met het Genogram, het leren stellen van de juiste vragen, insluiten en uitsluiten, contact en contract, grens, wat is van mij en wat is van de ander, binnen en buiten, systemische verstrikkingen en balans van geven en nemen.

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

VOOR WIE

Voor professionals die als trainer, therapeut of begeleider verder willen ontwikkelen en bekwamen in systemisch werk/familieopstellingen. En waarbij het lichaam ingang mag zijn voor verdieping.


INHOUD

Werkvormen

We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af. De opleiding wordt gekleurd door Systemisch werk en Lichaamswerk, in kleine groepen van 8-10 deelnemers.

De volgende thematieken en onderwerpen komen aan bod:

 • werkvormen en methodes
 • formats voor het opstellen van familieopstellingen
  • herkennen en onderkennen primaire en secundaire gevoelens
 • systemische verstrikkingen
  • identificatie, parentificatie, projectie, overdracht, loyaliteitsconflicten
 • werken met symbolen
 • wordings
 • uitreiken
 • beweging initiëren
 • lichaamswerk
 • aanraken naar beweging
 • doorbreken van trance
 • diagnostiek en ethiek
 • plek van de begeleider
 • systemisch werken binnen organisaties
 • systemisch werken 1 op 1

Werken vanuit levensthema’s:
Vanuit systemisch perspectief krijgen de volgende levensthema’s een plek: uitreiken, afbakening, eren, buigen, lot, leven, dood, ziekt en gezondheid, schaamte, schuld, onschuld, geven en nemen, binding, verbinding, man, vrouw en seksualiteit.

Intervisie
Oefenen in intervisiegroepen

 

PLAN AND DETAILS

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Data START SEPTEMBER 2019

26 en 27 september 2019
31 oktober en 1 november 2019
28 en 29 november 2019
16 en 17 december 2019
16 en 17 januari 2020
20 en 21 februari 2020

Investering De investering voor de opleiding tot systemisch lijfwerk bedraagt € 3.250,00,= exclusief BTW.

In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, tussentijdse digitale begeleiding, opleidingskosten, studiemateriaal, lunch, snacks, koffie en thee. * exclusief literatuur

Aanmelden