Yoga & coaching

Yoga & coaching

SERVICE OVERVIEW

De gecertificeerde opleiding yoga & coaching (voorheen Europees Opleidingscentrum Yogacoaches) leid je op tot begeleider van ontwikkelprocessen op persoonlijk/professioneel niveau met yoga als ingang tot verdieping.

Tijdens de opleiding yoga & coaching werken we ervarings- en praktijkgericht op de mat. Je loopt de deur uit met een programma die je direct kunt geven binnen persoonlijk leiderschapsprogramma’s en binnen jouw eigen lessen.

Doordat je als professionele yogacoach met yoga of ander lichaamswerk niet alleen werkt vanuit de taal maar ook vanuit het lichaam en deze omzet in ervaringsgericht werken, ben je direct een meerwaarde binnen jouw eigen lessen, begeleiding of trajecten én ook binnen persoonlijk ontwikkeltrajecten in het bedrijfsleven.

Het begeleiden van mensen in ontwikkeling is een professie. Het vraagt een grondig begrip van hoe ontwikkeling verloopt en kennis over onderwerpen als persoonlijkheid, communicatie, motivatie, leren, leiderschap en relaties tussen mensen. De opleiding tot yogacoach stelt je in staat deze ontwikkelingen bij jezelf en de ander te doorzien en daardoor ontwikkeltrajecten te begeleiden met het lijf als ingang.

Je verwerft inzicht in het ontstaan van patronen, overtuigingen, maskers en verstrikkingen en leert effectieve interventies toepassen. Kennis doe je op door zelf te ervaren en doorleven. Persoonlijke ontwikkeling is meer dan de theoretische kaders waarmee we aan de slag gaan. In de ontmoeting met jezelf en de ander worden ze gaandeweg op een diep niveau ervaarbaar gemaakt, begrepen en geïntegreerd.

De meerwaarde van het programma zit in het ervaringsgericht leren (we werken op en af de mat met yoga en ander lichaamswerk) en de gerichtheid op de praktijk. Hierdoor ben je na de opleiding direct in staat om verdieping te zoeken op individueel en groepsniveau. Zowel binnen eigen programma’s/lessen als in personal development programmas in het bedrijfsleven.

AANDACHT VOOR

Jij bent leidend in het programma, met veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit jouw biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor je professionele handelen en trainerschap.

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Autonomie en zelfinzicht:
Met behulp van gevarieerde werkvormen krijg je inzicht in je eigen functioneren en dat van anderen. We geloven erin dat je pas sensitief kunt zijn naar anderen wanneer je in contact staat met jezelf. Zodat je in het contact weet welke thema’s van jou zijn en welke van de ander. Doordat je zelf de thema’s vanuit een psychologisch inzicht hebt doorlopen, begrijp je de deelnemers tegenover je die hetzelfde proces aangaan binnen dezelfde kaders, theorieën en inzichten.

Lijfgericht werken:
Binnen het programma leer je de vertaalslag te maken van het lijf naar de praktijk en het effect daarvan voor de deelnemer zijn privé/werkleven. Dit doe je door yoga/lichaamswerk als metafoor te gebruiken voor het dagelijkse leven. Tevens geven we speciale aandacht in het stellen van verdiepingsvragen.

Ervaringsgericht werken:
Het programma is gericht op ervarings- en praktijk gericht werken met zowel mededeelnemers als externe deelnemers op speciaal ingerichte praktijkdagen.

Kennis en vaardigheden:
Je doet (psychologische) kennis op en ontwikkelt vaardigheden als: contract en contact maken en houden, verbinden, non-verbale signalen herkennen, lichaamswerk, vertrouwen op intuïtie en je gevoelens uitdrukken binnen het professionele kader op je eigen authentieke wijze.

Deze opleiding stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als yogacoach. Hierbij denken wij aan:

 • verdiepende kennis rondom professionele coaching van individuen en groepen rondom thema’s als persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking en leiderschap, kaderen
 • het ontwikkelen van doelgerichte individuele en groepsinterventies met yoga/lichaamswerk als metafoor, in samenwerking met een trainer dan wel in een losstaand programma
 • de ontwikkeling van creativiteit en basisvertrouwen: omgaan met groepsdynamiek, weerstand en slagvaardig omgaan in verschillende situaties
 • lijven lezen als ingang tot verdieping
 • aansluiten bij een personal development programma dan wel een individueel programma door:
  • directe aansluiting met de trainers van een programma
  • doorleefde kennis en begrip van de thema’s van de deelnemers
  • een integraal yogaprogramma

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

Werkvormen
We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af.

We vragen je de aanbevolen literatuur door te lezen en voorbereidende opdrachten voor de trainingen voor te bereiden.

De opleiding wordt met name gekleurd door TA (Transactionele Analyse). Verder werken we met NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), Karin de Galan en Lichaamswerk. Daarnaast basiskennis van systemisch werk (welke verder wordt uitgewerkt in de opleiding Systemisch Lijfwerk)

De modules zijn samengevoegd. Dit betekent dat je direct aan de slag gaat met zowel de methodieken, coaching, trainerschap als het ondernemerschap

INHOUD

Ik en mezelf
Persoonlijkheids- en communicatiemodel

 • Wie ben ik als professional en hoe gebruik ik mezelf als instrument
 • Ontwikkelingspsychologie vanuit inzicht en theorie/kaders, o.a.;
 • Werken vanuit Transactionele analyse
  • Egotoestanden
  • Script
  • Injuncties en Strooks
  • Permissies
  • Overdracht
 • Achtergrond in Systemisch werk
 • Werken met 4 basisemoties en hun nuances
  • Basisemoties en Rackets

Ik en de ander:
Coachen en Trainen vanuit NLP

 • Werken vanuit NLP
  • Basisprincipes – wereldmodel
  • Rapport
  • Het bieden van een veilige bedding met een professionele gespreksstructuur
  • Werken met overtuigingen vanuit Bateson
  • Werken met gedeelten
  • Structuur van de subjectieve ervaring
  • Werken met het metamodel
  • Werken met submodaliteiten

Ik en mijn skills

 • Werken vanuit yoga, meditatie en visualisatie
 • Het lichaam als ingang tot verdieping
 • Basis principes binnen coaching en training
 • Kaderen
 • Groepsdynamiek
 • Omgaan met weerstand
 • Contact en contract
 • Flexibel en inspirerend trainen
 • Intuïtief trainen

Praktijkdagen

 • Praktijkdagen met externe deelnemers
  • 1 op 1 coaching
  • Trainen als yogacoach

Ik en het programma

 • Karin de Galan
  • Opbouw programma
  • Trainen in de praktijk, voorbereiden flow aan de hand van real life case

Ik en de organisatie

 • Ondernemerschap als yogacoach (in business)

Voor wie

 • Heb jij het verlangen om je te verdiepen in persoonlijke ontwikkeling van mensen op een dieper niveau? In jouw (yoga) lessen, in het bedrijfsleven, als begeleider of in jouw praktijk? In een groep of op individuele basis?
 • Wil jij aan de slag met onder meer patronen, overtuigingen, maskers en verstrikkingen? En wil je dit combineren met yoga en/of ander lichaamswerk? Je bent niet alleen op zoek naar een opleiding maar ook naar tools om direct aan de slag te kunnen?
 • Heb je affiinitiet met of ervaring in yoga of ander lichaamswerk (material arts, zang, dans, boksen, etc)?
 • Wil je bijdragen in het bedrijfsleven binnen persoonlijk leiderschapsprogramma’s van anderen of die van jezelf?
 • En vind je het belangrijk dat coaching niet alleen vanuit het hoofd maar ook vanuit het lijf gaat?
 • Dan is de opleiding tot yogacoach echt iets voor jou!

OPBOUW

De opleiding duurt 10 lesdagen. In de praktijk betekent dit globaal 2 opleidingsdagen per maand. De modules zijn als volgt opgebouwd:

Alle opleidingsdagen dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.00 uur.

Iedere opleidingsgroep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. De blokken vinden plaats in deze vaste groep en worden begeleid door de senior trainster Sharon Hanegraaf.

PLAN AND DETAILS

Locatie Landgoed Blijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Data START SEPTEMBER 2019 LET OP DATA GEWIJZIGD

Blok 1:
19 en 20 september 2019

Blok 2:
10 en 11 oktober 2019

Tussendag
14 november 2019

Blok 3:
12 en 13 december 2019

Tussendag
9 januari 2020

Blok 4:
23 en 24 januari 2020

Investering De investering voor de complete opleiding bedraagt € 2.750,00,= exclusief BTW. In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, tussentijdse digitale begeleiding, opleidingskosten, studiemateriaal, heerlijke vegan lunch, snacks, koffie en thee. * exclusief literatuur.