Data 2019 - 2020

Opleiding Data 2019 – 2020 Locatie

2 jarige Professioneel Communiceren
De opleiding is geschikt voor iedereen die zich (verder)
wil bekwamen als begeleider en vanuit een lichaamsgerichte
benadering de verdieping wil opzoeken in de persoonlijke
ontwikkeling van de mens.  En voor iedereen die zichzelf
verder wil verdiepen in zijn of haar eigen ontwikkeling.

voorjaar 2020 Landgoed Bleijendijk Vught
Lijfgericht coachen
Een praktische en ervaringsgerichte opleiding
voor het verder ontwikkelen van je vakmanschap
als begeleider voor het werken met individuele
cliënten op identiteitsniveau. Je leert jezelf in de
ontmoeting met de ander als instrument in te zetten.
Met het lijf als ingang tot verdieping.
20 en 21 februari 2020
12 en 13 maart 2020
9 en 10 april 2020
7 en 8 mei 2020
4 en 5 juni 20205 en 6 november 2020
3 en 4 december 2020
14 en 15 december 2020
4 en 5 februari 2021
11 en 12 maart 2021
Landgoed Bleijendijk Vught
Systemisch Werk
Voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn of haar
eigen familiedynamiek en voor professionals die als
trainer, therapeut of begeleider verder willen ontwikkelen
en bekwamen in systemisch werk/familieopstellingen en
organisatieopstellingen.
6 en 7 april 2020
4 en 5 mei 2020
15 en 16 juni 2020
29 juni 2020 (halve dag supervisie)
7 en 8 september 2020
5 en 6 oktober 2020
19 oktober 2020 (halve dag supervisie)
26 en 27 oktober 2020
23 november 2020
De Sterregaard, Hedel
Lijfwerk
De opleiding is geschikt voor begeleiders die lijfwerk willen
belichamen door zelf thuis te komen in het lijf. En elkaar aan te
raken door te werken met de interne grens.
voorjaar 2020 Landgoed Bleijendijk Vught
Yoga en Coaching
De opleiding Yoga en Coaching is een vervolg opleiding
van de opleiding Lijfgericht Coachen. 

Vrijstelling: Daarnaast is het mogelijk de opleiding te volgen
na aantoonbare ervaring in het begeleidersvak.
De opleiding is geschikt voor iedereen die zich (verder) wil
bekwamen als begeleider en vanuit een lichaamsgerichte
benadering de verdieping wil opzoeken in de persoonlijke
ontwikkeling van de mens.  En in het thuis komen in het eigen
lijf het leiderschap wil belichamen.
26 en 27 maart 2020
16 april 2020
11 en 12 mei 202026 mei 2020
11 en 12 juni 2020
30 juni en 1 juli 2020

29 en 30 oktober 2020
19 november 2020
10 en 11 december 202012 januari 2021
28 en 29 februari 2021
4 en 5 maart 2021

Landgoed Bleijendijk Vught
Masterclass Persoonlijk Leiderschap
Voor iedereen die verdieping wil zoeken in zijn leiderschap
en vanuit bezieling en zingeving betekenis wil geven.
11, 12,13 november 2020
30,31 maart en 1 april 2020
28,29,30 september 2020
Landgoed Bleijendijk Vught
Persoonlijk Leiderschap Buitenland
Voor iedereen die vanuit verstilling terug wil komen in het lijf en
behoefte heeft aan zingeving. Voor professionals is dit een module
om de wijsheid van je lichaam en verstilling meer in te leren zetten
in contact met cliënten.
16 tm 20 december 2020 Bali, Indonesië
Systemisch Kijken
Voor iedereen die kennis wil maken met systemisch leren kijken
en interesse heeft in familie en organisatiedynamieken
16 tm 20 december 2020 Landgoed Bleijendijk, Vught
Luisteren met je lijf
Voor iedereen die meer op hun lichaam willen vertrouwen, het met
aandacht willen bewonen en voelen, zodat ze zijn boodschap leren
verstaan. En daardoor volledig open kunnen staan voor de ander.
oktober VOL
voorjaar 2020
Landgoed Bleijendijk Vught
Laat je raken
Voor iedereen die al dan niet beroepshalve de terreinen van weerstand,
woede en angst wil verkennen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij
bereid en in staat zijn zichzelf in te brengen.
16 en 17 december 2019 Landgoed Bleijendijk Vught
Rouw en Verlies
Voor iedereen die een rouwproces doormaakt of heeft doorgemaakt en
voor mensen die in het (begeleidings-)werk met dit onderwerp te maken
hebben. Van deelnemers wordt verwacht dat zij bereid en in staat zijn hun
persoonlijke ervaringen in te brengen.
november VOL
voorjaar 2020
Landgoed Bleijendijk Vught
Vrouwenkracht
Voor vrouwen die willen leven of werken vanuit hun verlangens en
levensenergie. Vrouwen die hun ervaring rondom liefde, intimiteit en
seksualiteit willen onderzoeken en daarin willen ontspannen.
Voor professionals die hun bewustzijn rondom het werken met intimiteit
en seksualiteit willen onderzoeken, vergroten en verdiepen vanuit de eigen
ervaring.
5 en 6 oktober 2020
1 en 2 februari 2020
3 en 4 oktober 2020
Landgoed Bleijendijk Vught
Succes en Faalangst
Succes- en faalangst erkennen, onderkennen en ermee leren omgaan.
Voor ieder die al dan niet beroepshalve deze terreinen wil verkennen.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij bereid en in staat zijn hun
persoonlijke (werk)ervaringen in te brengen.
november VOL
voorjaar 2020
Landgoed Bleijendijk Vught