Data overzicht

 

Opleiding Data Locatie

Professioneel communiceren
De opleiding is geschikt voor iedereen die zich (verder)
wil bekwamen als begeleider en vanuit een lichaamsgerichte
benadering de verdieping wil opzoeken in de persoonlijke
ontwikkeling van de mens.  En voor iedereen die zichzelf
verder wil verdiepen in zijn of haar eigen ontwikkeling.

2021/2022

Data gewijzigd naar mei:
25 mei 2021
8 en 9 juni 2021
6 juli 2021
14 en 15 september 2021
12 oktober 2021
9 november 2021
25 november 2021
7 december 2021
11 januari 2022
8 februari 2022
24 februari 2022
8 maart 2022
11 en 12 april 2022

Landgoed Bleijendijk Vught

Professioneel communiceren jaar 2 
Ik en de organisatie. Wie ben ik in het contact met de organisatie? is de centrale vraag die in het tweede jaar voorop staat. Wat kom je tegen in het contact en de dynamiek die er speelt tussen jou en de organisatie?

start september 2021 Landgoed Bleijendijk Vught
Lijfgericht coachen
Een verdiepende opleiding in het werken met het lijf als begeleider.
Een praktische en ervaringsgerichte opleiding die je thuis brengt in je eigen lijf en het gereedschap geeft om te werken vanuit en met het lijf.
2021
27 en 28 mei
15 juni 2021
1 juli 2021
2 juli 2021
21 september 2021
5 en 6 oktober 2021
16 november 2021
14 december 2021
Landgoed Bleijendijk Vught
Lijfgericht trainen
De verdiepende opleiding tot lijfgericht trainer leid je op tot begeleider van ontwikkelprocessen in groepsverband. Het nodigt jezelf en de groep uit om de wederzijdse ontmoeting vanuit lijf en hart aan te gaan.
Op aanvraag Landgoed Bleijendijk Vught
Systemisch werk
Voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn of haar
eigen familiedynamiek en voor professionals die als
trainer, therapeut of begeleider verder willen ontwikkelen
en bekwamen in systemisch werk/familieopstellingen en
organisatieopstellingen.
VOL 2020 Landgoed Bleijendijk Vught
Lijfwerk
Jaarprogramma over lijfwerk, een reis door het lijf en haar levenshouding
op aanvraag Landgoed Bleijendijk Vught
Yoga en coaching
De opleiding Yoga en Coaching is een vervolg opleiding.
Vraag ons naar de mogelijkheden.

 De opleiding is geschikt voor iedereen die zich (verder) wil
bekwamen als begeleider en vanuit een lichaamsgerichte
benadering de verdieping wil opzoeken in de persoonlijke
ontwikkeling van de mens.  En in het thuis komen in het eigen
lijf het leiderschap wil belichamen.
aanmelden wachtlijst Landgoed Bleijendijk Vught
Masterclass persoonlijk leiderschap
Voor iedereen die verdieping wil zoeken in zijn leiderschap
en vanuit bezieling en zingeving betekenis wil geven.
27, 28, 29 januari ’21 Landgoed Bleijendijk Vught
Raken en geraakt worden
De workshop Raken en geraakt worden gaat over werken rondom hechting en heelheid zodat je jezelf en de ander weer met een open hart kunt aanraken.
Landgoed Bleijendijk Vught
Op de grens
Om goed in verbinding te staan met jezelf is het nodig om je interne en externe grens te kunnen voelen. Je hart is hierbij je zintuig van deelname, je laat jezelf en de ander binnen met alles wat er is.
3 juni en
28 juni ’21
Landgoed Bleijendijk Vught
Trauma verstaan
Tijdens deze drie dagen kijken we naar de mogelijkheden van natuurlijk herstel bij trauma en naar de mogelijkheden om herstel te bevorderen.
22 maart en 22 april ’21 Landgoed Bleijendijk Vught
Trauma in het lijf
De workshop Trauma in het lijf geeft je als begeleider de mogelijkheid om met trauma te werken via het lijf en op deze manier het zenuwstelsel te bevrijden van enorme hoeveelheid opgeslagen energie en angst. Je leert te werken met het lijf op die wijze dat cliënten hun eigen instincten weer leren herkennen en ervaren. Om dit te kunnen ervaren werken we tijdens deze twee dagen met de Felt Sense.
Op aanvraag Landgoed Bleijendijk Vught
Stilte als bron
Om goed te kunnen waarnemen wat er bij jezelf en de ander speelt is het nodig om te kunnen verstillen. Te kunnen waarnemen in lijf en hart wat de bewegingen van de ziel zijn.
15 maart en 19 april ’21 Landgoed Bleijendijk Vught
Thuiskomen in je relatie
Tijdens de workshop Thuiskomen in je relatie, reizen we samen langs de dynamieken van jouw en jullie liefdespatronen. Een reis waar je eerst thuis leert komen in je eigen liefdesgeschiedenis om thuis te kunnen komen in je huidige relatie.
Op aanvraag Landgoed Bleijendijk Vught
Verbonden liefde
Je leert jezelf weer te ontmoeten in deze verlangens en angsten, zodat je in vrijheid kunt verbinden met de ander, de ander werkelijk kunt zien en intimiteit ervaart in het contact.
Op aanvraag Landgoed Bleijendijk Vught
Systemisch Kijken
Voor iedereen die kennis wil maken met systemisch leren kijken
en interesse heeft in familie en organisatiedynamieken
Op aanvraag Landgoed Bleijendijk, Vught
Rouw en Verlies
Voor iedereen die een rouwproces doormaakt of heeft
doorgemaakt en voor mensen die in het (begeleidings-)werk
met dit onderwerp te maken hebben. Van deelnemers wordt
verwacht dat zij bereid en in staat zijn hun
aanmelden wachtlijst Landgoed Bleijendijk Vught
Vrouwenkracht
Voor vrouwen die willen leven of werken vanuit hun verlangens en
levensenergie. Vrouwen die hun ervaring rondom liefde, intimiteit en
seksualiteit willen onderzoeken en daarin willen ontspannen.
Voor professionals die hun bewustzijn rondom het werken met intimiteit en seksualiteit willen onderzoeken, vergroten en verdiepen vanuit de eigenervaring.
18 en 25 maart ’21 VOL (wachtlijst)

31 mei en 21 juni ’21

 

Landgoed Bleijendijk Vught
Mannenkracht
In dit 2-daags programma Mannenkracht leer je je (weer)
te verbinden met je emotie en intuïtie. Je leert jouw rol als zoon, partner, vader en man te doorleven.  Je leert helder en vanuit innerlijke rust je behoeften en grenzen aangeven en ervaart de
kracht van het samenzijn met andere mannen.
Landgoed Bleijendijk Vught