Lijfgericht coachen

Lijfgericht coachen


De door Raafwerk en NOBCO (60 PE Punten) gecertificeerde opleiding tot lijfgericht coach leid je op tot begeleider van ontwikkelprocessen op persoonlijk/professioneel niveau.

De opleiding tot lijfgericht coach is deel 1 van het lijfgericht coach en train programma.

De opleiding is geschikt voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen als coach en vanuit een lichaamsgerichte benadering de verdieping wil opzoeken in de persoonlijke ontwikkeling van de mens. Body and mind komen samen.

Het begeleiden van mensen in ontwikkeling is een professie. Het vraagt een grondig begrip van hoe ontwikkeling verloopt en kennis over onderwerpen als persoonlijkheid, communicatie, motivatie, leren, leiderschap en relaties tussen mensen. De opleiding tot lijfgericht coach stelt je in staat deze ontwikkelingen bij jezelf en de ander te doorzien en daardoor ontwikkeltrajecten te begeleiden met een lichaamsgerichte benadering.

Je verwerft inzicht in het ontstaan van patronen, overtuigingen, maskers en verstrikkingen en leert effectieve interventies toepassen. Kennis doe je op door zelf te ervaren en doorleven. Persoonlijke ontwikkeling is meer dan de theoretische kaders waarmee we aan de slag gaan. In de ontmoeting met jezelf en de ander worden ze gaandeweg op een diep niveau ervaarbaar gemaakt, begrepen en geïntegreerd.

AANDACHT VOOR

Jij bent leidend in het programma, met veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit jouw biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor je professionele handelen en rol als coach.

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Autonomie en zelfinzicht:
Met behulp van gevarieerde werkvormen krijg je inzicht in je eigen functioneren en dat van anderen. We geloven erin dat je pas sensitief kunt zijn naar anderen wanneer je in contact staat met jezelf. Zodat je in het contact weet welke thema’s van jou zijn en welke van de ander. Doordat je zelf de thema’s vanuit een psychologisch inzicht hebt doorlopen, begrijp je de deelnemers tegenover je die hetzelfde proces aangaan binnen dezelfde kaders, theorieën en inzichten.

Lijfgericht werken:
Uniek aan de opleiding bij Raafwerk is het verstaan van het lijf en de levenshouding die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar dit lijfelijk ligt opgeslagen bij de cliënt en het herkennen van eigen lichamelijke signalen. Je leert de werking tussen geest en lichaam te verstaan en de vertaalslag te maken van het lijf naar de praktijk en het effect daarvan voor de deelnemer op zijn privé/werkleven.

Ervarings en praktijkgericht werken:
Het programma is gericht op ervarings- en praktijk gericht werken met zowel mededeelnemers als externe deelnemers.

Kennis en vaardigheden:
Je doet (psychologische) kennis op en ontwikkelt vaardigheden als: contract en contact maken en houden, verbinden, non-verbale signalen herkennen, lichaamswerk, vertrouwen op intuïtie en je gevoelens uitdrukken binnen het professionele kader op je eigen authentieke wijze.

Deze opleiding stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als coach. Hierbij denken wij aan:

 • verdiepende kennis rondom professionele coaching van individuen rondom thema’s als persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking, leiderschap en kaderen
 • het ontwikkelen van doelgerichte individuele interventies
 • de ontwikkeling van creativiteit en basisvertrouwen
 • lijven lezen als ingang tot verdieping

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

Werkvormen
We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af.

We vragen je de aanbevolen literatuur door te lezen en voorbereidende opdrachten voor de opleidingsdagen voor te bereiden.

De opleiding wordt gekleurd door TA (Transactionele Analyse), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en Lichaamswerk. Daarnaast basiskennis van systemisch werk (welke verder wordt uitgewerkt in de opleiding systemisch werken).

De modules zijn samengevoegd. Dit betekent dat je direct aan de slag gaat met zowel de methodieken, coachen als het ondernemerschap.

INHOUD

Blok 1: Ik en mezelf
Persoonlijkheids- en communicatiemodel

 • Wie ben ik als professional en hoe gebruik ik mezelf als instrument
 • Ontwikkelingspsychologie vanuit inzicht en theorie/kaders, o.a.;
 • Werken vanuit Transactionele analyse
  • Egotoestanden
  • Script
  • Injuncties en Strooks
  • Permissies
  • Overdracht
 • Achtergrond in Systemisch werk

Blok 2: Ik en de ander:
Coachen vanuit NLP

 • Werken vanuit NLP
  • Basisprincipes – wereldmodel
  • Rapport
  • Het bieden van een veilige bedding met een professionele gespreksstructuur
  • Werken met overtuigingen vanuit Bateson
  • Werken met gedeelten
  • Structuur van de subjectieve ervaring
  • Werken met het metamodel
  • Werken met submodaliteiten

Blok 3: Ik, de ander en het programma

 • Werken met 4 basisemoties en hun nuances
  • Basisemoties en Rackets
 • Basis principes binnen coaching
 • Kaderen
 • Omgaan met weerstand
 • Contact en contract
 • Het lichaam als ingang tot verdieping
 • Praktijkdagen, werken met externe deelnemers

Blok 4:  Ik en de organisatie

 • Werken met externe deelnemers
 • Wie ben ik als coach?
 • Ondernemerschap als coach

VOOR WIE
Een praktische en ervaringsgerichte opleiding voor het verder ontwikkelen van je vakmanschap als begeleider voor het werken met individuele cliënten op identiteitsniveau. Je leert jezelf in de ontmoeting met de ander als instrument in te zetten. Met het lijf als ingang tot verdieping.

De opleiding is ontwikkeld voor mensen die binnen hun taak met mensen werken. Dit kunnen zijn; leidinggevende, projectleiders, HR professionals, loopbaanbegeleiders, docenten, coaches en trainers. De opleiding is intensief en persoonlijk die van de deelnemers de bereidheid vraagt om zichzelf en hun eigen patronen beter te leren kennen.

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan vermeldt op deze website en worden toegevoegd in je werkmap. Dagen kunnen vallen in de vakanties.

 • 5 tweedaagse  bijeenkomsten

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleidt door Allard Klok en Sharon Hanegraaf

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 4 uur per week)
 • intervisie: tussen elk blok kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur)
 • het schrijven van een reisverslag over de afgelopen vijf maanden. (ca. 8 uur)

Supervisie

Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Toelating
Wanneer je werkzaam bent of  wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), therapeutisch werk, onderwijs, gezondheidszorg, begeleiderswerk, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven. Na een telefonisch kennismakingsgesprek bekijken we samen of de opleiding bij je past. Dit biedt de opleiders de mogelijkheid om jou beter te leren kennen, en jij kunt je zo een goed beeld vormen van de inhoud van de opleiding en de werkwijze van Raafwerk.

Deelnemers moeten bereid zijn om hun eigen patronen te onderzoeken en ontwikkelen. Deelname naar aanleiding van intakegesprek.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen
B. Schriftelijke weergave van:

 1. brief vanuit het hart – startpunt
 2. reisverslag van de afgelopen vijf maanden – eindpunt
  1. tenminste twee belangrijke dynamieken uit je gezin van herkomst
  2. omschrijf jouw persoonlijke reis gekoppeld aan jouw professionele reis in de opleiding
  3. de kracht en valkuil van je dynamieken als begeleider
  4. kies een voor jou adequaat toepassingsgebied en werk dat uit

C. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.
D. Testing: het begeleiden van een coachgesprek met een externe deelnemer

Literatuurlijst

 • Dit ben ik van Lieuwe Koopmans
 • Verademing van Bram Bakker en Koen de Jong
 • Essenties van NLP van Lucas Derks
 • De reizigers en zijn gids van Wiebe Veenbaas en Piets Weisfelt
 • Op verhaal komen van Wibe Veenbaas
 • De Fontein van Els van Steijn

 

PLAN EN DETAILS

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Data September 2019 VOL

20 en 21 februari 2020
12 en 13 maart 2020
9 en 10 april 2020
7 en 8 mei 2020
4 en 5 juni 2020

Tijden 10.00 – 17.00 uur
Begeleiders Sharon Hanegraaf
Accreditatie Aan deze opleiding zijn 60 PE Punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen. Meer informatie vind je op www.nobco.nl 
Ben jij lid van een andere beroepsvereniging en wil je studiepunten behalen voor deze opleiding dan zijn wij graag bereid om deze te laten accrediteren.
Investering De investering voor de complete opleiding bedraagt   € 2.950,= . In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, tussentijdse digitale begeleiding, opleidingskosten, studiemateriaal, heerlijke vegan lunch, snacks, koffie en thee. * exclusief literatuur.