Lijfgericht coachen

LIJFGERICHT COACHEN

De door Raafwerk en NOBCO (60 PE Punten) gecertificeerde opleiding is een verdiepende opleiding voor begeleiders om vanuit het lijf de verdieping op te zoeken.

Om deel te kunnen nemen aan het programma is het aan te bevelen eerst het jaarprogramma Professioneel Communiceren vanuit hoofd, hart en lijf te volgen. Daarnaast is het mogelijk het programma te volgen na aantoonbare ervaring in het begeleidersvak op het gebied van persoonlijke ontwikkelprocessen.

Om je cliënten via het lijf te kunnen begeleiden heb je als facilitator ook je eigen lichaam te bewonen. Je leert thuis te zijn in je eigen lijf door zelf te ervaren en te doorleven. Lijfgericht coachen is meer dan de theoretische kaders waarmee we aan de slag gaan. In de ontmoeting met  jezelf en de ander worden ze gaandeweg op een diep niveau ervaarbaar gemaakt, begrepen en geïntegreerd. Door de weg naar binnen te maken in je lijf en deze te verstaan biedt je ook de veiligheid, rust en ruimte aan je cliënt om naar zijn of haar lichaam te leren luisteren.

Je leert hoe oude (pijnlijke) ervaringen manifesteren in het lijf.  Ze zijn geherbergd in het lijf op celniveau, maar zijn vaak niet verbaal opgeslagen omdat er ‘ooit’ nog niet de woorden voor waren. Als facilitator is het belangrijk om je cliënt ook via deze weg te kunnen begeleiden voorbij aan woorden.

De cellen in ons lichaam resoneren direct en laat zich bv. zien in blozen, het stokken van de adem, terugtrekken, kleine en grote bewegingen. Wanneer je als facilitator deze boodschappen van het lijf kunt verstaan geeft het je een waardevolle tool om een ingang tot verdieping in begeleiding te vinden. Daarnaast geeft het je tools om vanuit hier effectieve lijfelijke interventies toe te passen. Daar waar het ooit stagneerde in het lijf ook weer ruimte te kunnen maken.

AANDACHT VOOR

Jij bent leidend in het programma door je lijf zelf te belichamen. Met veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit jouw biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor je professionele handelen en rol als lijfgericht coach.

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Lijfgericht werken:
We geven speciale aandacht aan het herkennen van jouw eigen lichamelijke signalen en waar het lijfelijk ligt opgeslagen bij jouw cliënt. Je leert de werking tussen geest en lichaam te verstaan en de vertaalslag te maken vanuit het lijf.

Ervarings en praktijkgericht werken:
Het programma is gericht op ervarings- en praktijk gericht werken met zowel mededeelnemers als externe deelnemers.

Je doet kennis en ervaring op rondom emotioneel lichaamswerk en lijfgericht werken in het werken met je eigen lijf en het lijf van de ander. Je leert werken werkt met lichamelijke interventies op  je eigen authentieke wijze.

Blok 1: Ik in mijn lijf
Blok 1: Mijn lijf als instrument in het begeleiderschap
Blok 2: Hechting en imprints in het lijf / systemisch werk
Blok 2: Werken met innerlijk kind
Blok 3: Intuïtief en authentiek werken met het lijf
Blok 4: Lijfgerichte interventies
Blok 5: Praktijk en afsluiten

Deze opleiding stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als lijfgericht coach. Hierbij denken wij aan:

 • bewonen van je eigen lijf
 • belichamen van lijfgericht werken
 • werken met hechting en imprints in het lijf
 • ecologisch werken met het werk rondom imprints/trauma
 • het terugbrengen van je cliënt naar zijn eigen lijf
 • lijven lezen als ingang tot verdieping
 • je leert jezelf in de ontmoeting met de ander als instrument in te zetten
 • werken met lichamelijke interventies
 • oefenen met echte verhalen en hun lijven met externe deelnemers

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

Werkvormen
We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af.

We vragen je de aanbevolen literatuur door te lezen en voorbereidende opdrachten voor de opleidingsdagen voor te bereiden.

De opleiding wordt gekleurd door Lichaamswerk. Op de achtergrond werken we met TA (Transactionele Analyse), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en systemisch werk (welke verder wordt uitgewerkt in de opleidingen professioneel communiceren en systemisch werk).

INHOUD

Je leert de wijsheid van jouw lichaam te verstaan en jouw lichaam als kompas te gebruiken door je eigen lijf in te zetten als instrument in het contact met de ander. Je leert jouw lichaam af te stemmen op het lichaam van de ander doordat je leert jezelf te gronden in je lijf, ademhaling en beweging. In het lichaamsgericht afstemmen leer je ook jouw coachee zijn lijf te bewonen. Door het lijf als ingang tot verdieping te nemen. Je leert hoe maskers, patronen, overtuigingen en imprints zich vestigen in het lijf en leert daarmee te werken. Door weerspiegeling en lichamelijke interventies leert jouw coachee zichzelf, zijn emoties en gedrag beter te begrijpen. Hierdoor komt er letterlijk meer ademruimte voor verdere interventies.

VOOR WIE
Een praktische en ervaringsgerichte opleiding voor het verder ontwikkelen van je vakmanschap als begeleider voor het werken met individuele cliënten op identiteitsniveau.

De opleiding is ontwikkeld voor mensen die binnen hun taak met mensen werken. Dit kunnen zijn; leidinggevende, projectleiders, HR professionals, loopbaanbegeleiders, docenten, coaches en trainers. De opleiding is intensief en persoonlijk die van de deelnemers de bereidheid vraagt om zichzelf en hun eigen patronen beter te leren kennen.

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan vermeldt op deze website en worden toegevoegd in je werkmap. Dagen kunnen vallen in de vakanties.

 • 10 dagen, bestaande uit blokken van 2 dagen en losse dagen.

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleidt door Sharon Hanegraaf

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 4 uur per week)
 • intervisie: tussen elk blok kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur)
 • het schrijven van een reisverslag over de afgelopen vijf maanden. (ca. 4 uur)

Supervisie

Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Toelating
Wanneer je werkzaam bent of  wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), therapeutisch werk, onderwijs, lichaamswerk zoals yoga, gezondheidszorg, begeleiderswerk, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven. Na een telefonisch kennismakingsgesprek bekijken we samen of de opleiding bij je past. Dit biedt de opleiders de mogelijkheid om jou beter te leren kennen, en jij kunt je zo een goed beeld vormen van de inhoud van de opleiding en de werkwijze van Raafwerk.

Deelnemers moeten bereid zijn om hun eigen patronen te onderzoeken en ontwikkelen. Deelname naar aanleiding van intakegesprek.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen
B. Schriftelijke weergave van:

 1. brief vanuit het hart – startpunt
 2. reisverslag van de afgelopen vijf maanden – eindpunt
  1. hoe belichaam jij lijfgericht werken
  2. omschrijf jouw persoonlijke reis gekoppeld aan jouw professionele reis in de opleiding
  3. de kracht en valkuil van je dynamieken als begeleider
  4. kies een voor jou adequaat toepassingsgebied en werk dat uit

C. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.
D. Testing: het begeleiden van een coachgesprek met een externe deelnemer

Literatuurlijst

 • Verademing van Bram Bakker en Koen de Jong
 • De Tijger ontwaakt van Peter Levine
 • Traumasporen van Bessel van der Kolk
 • Lijfboek van Raafwerk
 • Lijfkaarten van Raafwerk

 

PLAN AND DETAILS

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Data dataoverzicht
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Begeleiders Sharon Hanegraaf
Accreditatie Ben jij lid van een beroepsvereniging en wil je studiepunten behalen voor deze opleiding dan zijn wij graag bereid om deze te laten accrediteren. Wij willen je vragen om bij de aanmelding van de opleiding dit te vermelden.

Raafwerk is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Alle opleidingen van Raafwerk zijn CRKBO gecertificeerd.

Investering De investering voor de complete opleiding bedraagt   € 2.950,00 . In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, studiemateriaal,  vegan lunch, snacks, koffie en thee. * exclusief literatuur.