Lijfgericht trainen

LIJFGERICHT TRAINEN

De gecertificeerde opleiding tot lijfgericht trainer leid je op in het begeleiden van ontwikkelprocessen binnen groepen.  Je wordt in de opleiding uitgenodigd  de wederzijdse ontmoeting vanuit lijf en hart tussen jou en de groep aan te gaan.

De opleiding tot lijfgericht trainer is deel 2 van het lijfgericht coach en train programma.

De opleiding lijfgericht trainen bied je een ervarings- en praktijkgerichte opleiding waar je kennis en kunde opdoet om trainingen, workshops en opleidingen te ontwerpen en uit te voeren. Zodat je op authentieke, motiverende en inspirerende wijze groepen kunt begeleiden vanuit hoofd, hart en lijf.

Als trainer nodig je je deelnemers uit om samen op reis te gaan. Van jou als begeleider vraagt dit de bereidheid om voor te gaan als gids en getuige en je leiderschap in te zetten om bedding en veiligheid aan de groep te bieden. Om deze veiligheid en bedding te kunnen geven staan overdracht en tegenoverdracht centraal in de opleiding.

In het voorgaan ben jij het voorbeeld, wat jij geeft is wat je terug krijgt van je deelnemers, zowel in woord, lijf als in levenshouding. En wat er niet mag zijn bepaald de dynamiek. Raafwerk werkt vanuit deze grondbeginselen in het begeleiden van groepen. Vanuit je ambacht bied je eigenheid en leiderschap zodat de deelnemers zich geopend en vrij voelen om zich verder te kunnen ontwikkelen.

AANDACHT VOOR

We geven speciale aandacht aan het werken met verstilling, lijf, stem, houding en ademhaling. De onmisbare instrumenten in je rol als begeleider. Het is je middel tot herinnering, expressie en waarneming. Je kunt jezelf niet loskoppelen van je lijf, van je ervaringswereld.

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Ervarings- en praktijkgericht werken:
We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af. Jij bent leidend in het programma, met veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit jouw biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor je professionele handelen en trainerschap.

Lichaamsgericht werken:
Je doet kennis en ervaring op rondom emotioneel lichaamswerk en lijfgericht werken in het werken met je eigen lijf en het lijf van de ander in groepsverband.

Kennis en vaardigheden:
Deze opleiding stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als trainer. We werken op de achtergrond met de kennis van het jaarprogramma Professioneel Communiceren vanuit hoofd, hart en lijf en het programma Lijfgericht Coachen.

INHOUD:

In relatie tot je eigen thematiek en de groepsdynamiek werken we tijdens de opleiding met de volgende krachtenvelden:

Blok 1:

 • wie ben ik als lijfgericht trainer/begeleider en hoe gebruik ik mezelf als instrument
 • basis principes ecologisch lijfgericht begeleiden binnen groepen
 • werken vanuit contact, contract en verborgen contract
 • overdracht en tegenoverdracht
 • werken met bewuste en onbewuste processen

Blok 2:

 • belichaamd voorgaan als gids en getuige in leiderschap, congruentie en het aanwezig zijn in hoofd, hart en lijf
 • verdiepend werken met hoofd, hart en lijf
 • verstillen als bron
 • intuïtief begeleiden
 • ervaringsgericht en belichaamd werken
 • lichaamsgericht werken en werken met lichaamsgerichte interventies en oefeningen

Blok 3:

 • werken met algemene en specifieke vragen
 • gebruik maken stilte
 • werken met verhalen, metaforen, muziek en gedichten
 • systemisch werken, mannelijke en vrouwelijke energie
 • werken in nabijheid en afstand

Blok 4:

 • geven en ontvangen van verschillende vormen van feedback
 • schakelen tussen interventieniveaus
 • groepsdynamiek
 • omgaan met (eigen) weerstand
 • lidmaatschap en leiderschap

Blok 5:

 • organiseren en stimuleren van leerprocessen op identiteitsniveau
 • het werken met didactische modellen: karin de galan methode, het fasenmodel, de leercurve, leerstijlen
 • vertaalslag maken van de groep naar de praktijk
 • ontwerpen van een workshop op identiteitsniveau
 • kaderen van oefeningen en programma die bij het doel van de training aansluiten

Blok 6:

 • praktijkdagen, uitvoeren workshop
 • ontvangen van certificaat
 • afsluiten

 

VOOR WIE
Deelnemers die de  opleiding Professioneel Communiceren vanuit hoofd, hart en lijf en/of het programma Lijfgericht Coachen hebben gevolgd. Daarnaast voor iedereen die elders een gelijkwaardig opleidingstraject heeft gevolgd. Deze laatste groep zal worden uitgenodigd voor een instroomgesprek.

OPBOUW EN TIJDSBESLAG

De opleiding bestaat uit 12 lesdagen. In de praktijk betekent dit globaal 2 opleidingsdagen per maand.

Alle opleidingsdagen dagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

Iedere opleidingsgroep bestaat uit maximaal 10 – 12 deelnemers.

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 4 uur per week)
 • intervisie: tussen elk blok kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur)
 • het schrijven van een eind reisverslag  (ca. 4 uur)

Supervisie
Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Toelating
Wanneer je werkzaam bent of  wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), therapeutisch werk, onderwijs, lichaamswerk zoals yoga, gezondheidszorg, begeleiderswerk, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven. Na een telefonisch kennismakingsgesprek bekijken we samen of de opleiding bij je past. Dit biedt de opleiders de mogelijkheid om jou beter te leren kennen, en jij kunt je zo een goed beeld vormen van de inhoud van de opleiding en de werkwijze van Raafwerk.

Deelnemers moeten bereid zijn om hun eigen patronen te onderzoeken en ontwikkelen. Deelname naar aanleiding van intakegesprek.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen
B. Schriftelijke weergave van:

 1. brief vanuit het hart – startpunt
 2. reisverslag van de opleiding  – eindpunt
  1. hoe belichaam jij lijfgericht werken met groepen
  2. omschrijf jouw persoonlijke reis gekoppeld aan jouw professionele reis in de opleiding
  3. de kracht en valkuil van je dynamieken als begeleider in een groep
  4. kies een voor jou adequaat toepassingsgebied en werk dat uit

C. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.
D. Testing: het ontwikkelen en uitvoeren van een korte workshop op identiteitsniveau

Literatuurlijst

 • Verademing van Bram Bakker en Koen de Jong
 • De reiziger en zijn gids van Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt
 • Op verhaal komen van Wibe Veenbaas
 • Lijfboek van Raafwerk
 • Lijfkaarten van Raafwerk

 

PLAN AND DETAILS

locatie Landgoed Blijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Data Op aanvraag
Accreditatie Ben jij lid van een beroepsvereniging en wil je studiepunten behalen voor deze opleiding dan zijn wij graag bereid om deze te laten accrediteren. Wij willen je vragen om bij de aanmelding van de opleiding dit te vermelden.

Raafwerk is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Alle opleidingen van Raafwerk zijn CRKBO gecertificeerd.

Investering De investering voor de complete opleiding bedraagt  € 3.450,00. In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, studiemateriaal,  vegan lunch, koffie en thee. * exclusief literatuur