Lijfwerk

LIJFWERK

Tijdens de opleiding Lijfwerk maken we een reis door het lijf. Het lijf onthult haar levensverhaal. Het lijf verklapt haar boodschappen helder en eerlijk, waar het hoofd nog wel eens door overtuigingen en oude patronen vast komt te zitten. Werken met het lijf geeft je (als facilitator) ingang tot verdieping op identiteitslaag.

 

Het lijf als ingang tot verdieping

Lijfwerk is onze ambacht. Bij Raafwerk nemen we het lijf altijd als ingang tot verdieping omdat het lichaam een eerste beweging laat zien vanuit een schatkist van ervaringen. Soms grote maar vaker kleine bewegingen die ons veel informatie geven. Daar waar er geen ingang via woorden, waar het hoofd geen antwoorden heeft of rondjes draait rondom oude overtuigingen en patronen, geeft het lijf ons een eerlijke weergave zonder filters. Het lichaam is de ingang tot herinnering, het geeft expressie aan dat wat zich ooit herbergde en is een mooie waarneming van wat vaak niet wordt uitgesproken.

Om je cliënten via het lijf te kunnen begeleiden heb je als facilitator ook je eigen lichaam te bewonen. Thuis te zijn in je eigen lijf. In je eigen nest. Door de weg naar binnen te maken in je lijf en deze te verstaan biedt je ook de veiligheid, rust en ruimte aan je cliënt om naar zijn of haar lichaam te leren luisteren.

Als facilitator kun je ook het lijf van de ander leren verstaan en in de ontmoeting het lichaam lezen.

Wanneer je als facilitator deze boodschappen van het lijf kunt verstaan geeft het je een waardevolle tool om een ingang tot verdieping in begeleiding te vinden. Daarnaast geeft het je tools om vanuit hier een lijfelijke interventie toe te passen. Daar waar het ooit stagneerde in het lijf ook weer ruimte te kunnen maken.

Oude herinneringen en imprints  zijn geherbergd in het lijf op celniveau, maar zijn vaak niet verbaal opgeslagen omdat er ooit nog niet de woorden voor waren. Als facilitator is het belangrijk om je cliënt ook via deze weg te kunnen begeleiden voorbij aan woorden. De cellen in het lichaam resoneren direct en laat zich bv. zien in blozen, het stokken van de adem, zweet, kleine en grote bewegingen, blozen en bleek worden.

Lichaams- en ervaringsgerichte benadering:
Lijfwerk is de ambacht van Raafwerk. Uniek aan de opleiding Lijfwerk bij Raafwerk is het verstaan van het lijf en de levenshouding die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar dit lijfelijk ligt opgeslagen en leren de eigen lichamelijke signalen herkennen. Je leert de werking tussen geest en lichaam te verstaan en de vertaalslag te maken van het lijf naar de dagelijkse praktijk.

 

AANDACHT VOOR

Jij bent leidend in het programma, met veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit jouw biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor jezelf en je professionele handelen.

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

De weg van binnen naar buiten
We werken vanuit de ontmoeting. We kunnen niet raken zonder zelf aangeraakt te worden. Pas wanneer je in contact staat met jezelf kun je zuiver in contact staan met anderen. We gebruiken hiervoor ervaringsgerichte oefeningen. Daarnaast werken we met systemisch lijfwerk welke inzicht geeft in de dynamieken die zijn opgeslagen in het lijf.  We ervaren tijdens de dagen waar oude boodschappen zich herbergen om vanuit het hier en nu praktisch en toepasbaar verder te gaan.

Lijfgericht werken:
Uniek aan de opleiding bij Raafwerk is het verstaan van het lijf en de levenshouding die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar dit lijfelijk ligt opgeslagen bij de cliënt en het herkennen van eigen lichamelijke signalen. Je leert de werking tussen geest en lichaam te verstaan en de vertaalslag te maken van het lijf naar de praktijk en het effect daarvan voor de deelnemer op zijn privé/werkleven.

Werkvormen
We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgericht werken wisselen elkaar af.

We vragen je de aanbevolen literatuur door te lezen en voorbereidende opdrachten voor de opleidingsdagen voor te bereiden.

De opleiding wordt gekleurd door Lichaamswerk en Systemisch Werk.

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

 

INHOUD

 • Lichaam en belichamen ~In je lijf komen~
 • De weg naar binnen, het bewonen van je eigen lijf
 • Je lijf als kompas
 • Vrijmaken en versterken van levensenergie
 • Leren waarnemen wat het lichaam vertellen wil
 • Lichaamsgericht afstemmen
 • Lichaamsgericht coachen
 • Innerlijk kindwerk en lichaamswerk
 • Lijfwerk en imprints / trauma
 • Primaire bewegingen
 • Contact en contract in werken met het lijf
 • Lichaamsgerichte interventies
 • Opstellingen en de dynamiek rondom lijfwerk
 • Korte stukjes theorie over lijfwerk
 • Ervaringsgerichte oefeningen

 

VOOR WIE
De opleiding is geschikt voor begeleiders die lijfwerk willen belichamen door zelf thuis te komen in het lijf. En elkaar aan te raken door te werken met de interne grens.

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan vermeldt op deze website en worden toegevoegd in je werkmap. Dagen kunnen vallen in de vakanties.

 • 5 tweedaagse  bijeenkomsten verdeeld over 5 maanden

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleidt door Allard Klok en Sharon Hanegraaf

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 4 uur per week)
 • intervisie: tussen elk blok kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur per blok)
 • jaaropdracht: het schrijven van een reisverslag over de afgelopen vijf maanden (ca. 8 uur)

Supervisie

Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Toelating
Wanneer je werkzaam bent of  wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), therapeutisch werk, onderwijs, gezondheidszorg, begeleiderswerk, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven.

Deelnemers moeten bereid zijn om hun eigen gewaarwording in het lijf te onderzoeken en ontwikkelen. Deelname naar aanleiding van intakegesprek.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen
B. Schriftelijke weergave van:

 1. brief vanuit het hart – startpunt
 2. reisverslag van de afgelopen vijf maanden – eindpunt
  1. hoe word jij aangeraakt in het contact met de ander
  2. hoe belichaam jij lijfwerk
  3. kies een voor jou adequaat toepassingsgebied en werk dat uit

C. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.

Literatuurlijst:

 • Verademing van Bram Bakker
 • Traumasporen van Bessel van der Kolk
 • Lijfboek van Raafwerk

 

PLAN EN DETAILS

Locatie Vught
Overnachten is mogelijk
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Data Op aanvraag
Accreditatie Ben jij lid van een beroepsvereniging en wil je studiepunten behalen voor deze opleiding dan zijn wij graag bereid om deze te laten accrediteren.
Investering De investering voor de complete opleiding bedraagt   € 2.950,00,=. In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, opleidingskosten, studiemateriaal, heerlijke vegan lunch, snacks, koffie en thee. * exclusief literatuur.