Professioneel communiceren jaar 2

PROFESSIONEEL COMMUNICEREN VANUIT HOOFD, HART EN LIJF, JAAR 2

Waar je in het eerst jaar van de opleiding Professioneel Communiceren jezelf, en jezelf in het contact met de ander, hebt leren kennen, verdiep je in het tweede jaar de professionele ontmoeting met de organisatie. Nu je de kennis hebt van je eigen geschiedenis, patronen en systeem van herkomst weet je wie je bent en kun je je van daaruit verbinden met de organisatie. Tijdens het tweede jaar Professioneel Communiceren vanuit hoofd, hart en lijf ontdek en ontwikkel je jouw bron van waaruit je je professie verder kan verdiepen en vanuit daar je eigen weg kunt gaan.  

Voel je Welkom!

Jaar 2: Ik, de ander en de organisatie

Wie ben ik in het contact met de organisatie? is de centrale vraag die in het tweede jaar voorop staat. Wat kom je tegen in het contact en de dynamiek die er speelt tussen jou en de organisatie?

Elke organisatie heeft zo haar eigen regels en wetten, een eigen identiteit en een doel en bestemming. Hoe je op eigen benen kunt staan en kunt kijken naar wat er speelt en van je gevraagd wordt speelt zich af op het snijvlak van persoonlijke thema’s en organisatiethematiek. In het contact met de organisatie komen we weer terug bij de plek die we kennen uit onze eigen geschiedenis, de plaats in ons gezin van herkomst. Waar je in contact komt met de organisatie is er overdracht en tegenoverdracht. Hoe blijf je op je plek en hoe kun je de organisatie zo goed mogelijk dienen zijn vragen waar je in het tweede jaar van de opleiding Professioneel Communiceren een antwoord op vindt.

Verbinden in het begeleiderswerk is werken met de reis van binding naar verbinding. Dat vraagt om verbinding met jezelf. Verbinden gaat over je toewenden naar de ander, hem of haar met alles welkom heten en nieuwsgierig zijn naar wat er speelt in de organisatie. Het gaat erom dat je jezelf kunt verbinden met de organisatie en dat de organisatie zich met jou verbindt. Zo breng je je eigen geschiedenis in en ontvouwt de organisatie haar patroon.

In de ontmoeting met de ander in de organisatie word je telkens geraakt, raak je aan, groei en ontwikkel je jezelf en open je, keer op keer. Om zonder voorbehoud en oordeel de ontmoeting aan te gaan.


Transactionele Analyse, NLP, Systemisch Werk en Lijfgericht Werken

In de opleiding vergaar je kennis van Transactionele analyse, NLP, Systemisch Werk en Lijfgericht Werken, zo verwerf je inzicht over het ontstaan van lichaamshoudingen, familiedynamieken, overtuigingen en verstrikkingen. Inzicht in persoonlijkheid, communicatie, leiderschap, samenwerken en systemen vergroten je ambacht. In de ontmoeting met jezelf en de organisatie raak je aan en word je geraakt waardoor je de theorie gedurende de opleiding op een diep niveau ervaart, begrijpt en kan integreren. Je leert hoofd, hart en lijf met elkaar in verbinding brengen zodat ze elkaar gaan versterken. Zo ontstaat inzicht, daadkracht en vertrouwen om de juiste keuzes te maken vanuit wie je ten diepste bent.

Het 2e jaar van de opleiding Professioneel Communiceren stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als begeleider. Na het volgen van jaar twee:

 • Kun je een professionele analyse maken van een organisatievraagstuk.
 • Kun je een veranderstrategie ontwerpen, rekening houdend met het bestaande krachtenveld.
 • Ben je in staat om te coachen rondom thema’s als persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking en leiderschap.
 • Kun je doelgerichte individuele en groepsinterventies ontwikkelen.
 • Kun je vanuit kracht en kwetsbaarheid communiceren en begeleiden.

 

INHOUD

Wie ben ik als professional en hoe zet ik mezelf in als instrument?

Het ambacht van begeleider vraagt een goedgevulde rugzak en het besef dat je zelf ook instrumentarium bent. Je biedt niet alleen context, je brengt je zelf in in de ontmoeting en gaat voor in de te leren beweging. Alleen wat je zelf van binnenuit kent en geïntegreerd hebt kun je doorgeven.

In het licht van de organisatie vind je verdieping in onder meer:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Je eigen weg gaan
 • Leiderschap en lidmaatschap
 • Groepsproces
 • Fasen van groepsontwikkeling
 • Groepsgeweten
 • Contact, contract en verborgen contract
 • Organisatiescript
 • Organisatiethema’s
 • Taak, doel en bestemming in organisaties
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Plek en ordening
 • Autonomie
 • Symbiose en fusie
 • Loyaliteit en verstrikkingen
 • Rouw en verlies in organisaties

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

 

AANDACHT VOOR
Jouw leerdoel en thema’s zijn leidend in het programma, er is veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit je eigen biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor je professionele handelen.

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Autonomie en zelfinzicht:
Raafwerk is een oefenplaats om te spelen, voeding te krijgen en zin en betekenis te geven. Er ligt een speciale taak voor je klaar als begeleider, een belichaamd voorleven van de leerthema’s waar je mee werkt. Je werkt vanuit vertrouwen door zelf langs deze thema’s af te reizen. Door deze reis zelf te maken weet je wat een veranderingsproces vraagt. Vanuit een diepe ademhaling, een ontspannen lijf en in al je kwetsbaarheid tegelijkertijd.

Lijfgericht werken, verdieping vanuit het lijf:
Uniek aan de opleiding bij Raafwerk is het verstaan van de levenshouding en het levensverhaal die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar boodschappen, ervaringen en imprints in het lijf liggen opgeslagen en je leert daarbij je eigen lichamelijke signalen herkennen en die van de ander. Je leert de werking tussen geest en lichaam te verstaan en de vertaalslag te maken van het lijf naar de dagelijkse praktijk en het effect daarvan op jouw privé/werkleven.

Ervaringsgericht werken:

Om jezelf en de ander te begrijpen én je ambacht te vergroten werken we ervarings- en praktijkgericht vanaf de eerste minuut. De meerwaarde bij Raafwerk is dat we niet alleen ons hoofd maar het hele lijf gebruiken als instrument.

De thema’s die in de opleiding voorbijkomen zijn; liefde en pijn, verlangen en gemis, acceptatie en confrontatie, integratie en autonomie. Deze thema’s zijn van ons allemaal en ontmoet jij bij jezelf en de ander.

Jouw eigen voorbeelden en de persoonlijke en professionele vragen die je inbrengt, worden steeds uitgewerkt binnen de opleiding voor verdieping.


Werkvormen

We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af, waarbij de thema’s heelheid, autonomiteit, identiteit, authenticiteit en zingeving centraal staan. Vanuit westerse en oosterse zienswijze.

De opleiding vindt zijn wortels in TA (Transactionele Analyse), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), Systemisch Werk en Lichaamswerk.

We vragen je de aanbevolen literatuur door te lezen en voorbereidende opdrachten voor de opleidingsdagen voor te bereiden.


VOOR WIE

Het tweede jaar van de opleiding Professioneel Communiceren is een vervolg op het eerste jaar. Iedereen die de opleiding Professioneel Communiceren heeft gevolgd kan deelnemen. Met geïnteresseerden die menen voldoende kennis in huis te hebben om in het tweede jaar in te stromen zullen wij een kennismakingsgesprek hebben om te toetsen of er voldoende aansluiting is.

De opleiding is ontwikkeld voor mensen die binnen hun taak met mensen werken. Dit kunnen zijn; leidinggevende, projectleiders, HR professionals, loopbaanbegeleiders, docenten, coaches en trainers. De opleiding is intensief en persoonlijk die van de deelnemers de bereidheid vraagt om zichzelf en hun eigen patronen beter te leren kennen.

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan vermeldt op deze website en worden toegevoegd in je werkmap. Dagen kunnen vallen in de vakanties.

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleid door Allard Klok en Sharon Hanegraaf

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 4 uur per dagdeel per week)
 • intervisie: tussen elk blok kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur per blok)
 • jaaropdracht: het schrijven van een reisverslag over het afgelopen jaar (ca. 8 uur)

Supervisie

Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Toelating
Toelating is mogelijk voor iedereen die de opleiding Professioneel vanuit hoofd, hart en lijf heeft gevolgd. In incidentele gevallen is er bij voldoende kennis en ervaring mogelijk om in de opleiding in te stromen. Wanneer je werkzaam bent of wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), therapeutisch werk, onderwijs, gezondheidszorg, begeleiderswerk, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven. Dit biedt de opleiders de mogelijkheid om jou beter te leren kennen, en jij kunt je zo een goed beeld vormen van de inhoud van de opleiding en de werkwijze van Raafwerk.

Deelnemers moeten bereid zijn om hun eigen patronen te onderzoeken en ontwikkelen. Deelname na aanleiding van telefonisch intakegesprek.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen en deelname aan de intervisiegroep
B. Schriftelijke weergave van:

 1. brief vanuit het hart – startpunt
 2. jaarverslag – eindpunt
  1. hoe word jij aangeraakt in het contact met de organisatie?
  2. hoe belichaam jij lijfwerk in het professionele kader?
  3. welke dynamieken spelen voor jou binnen het gezin van herkomst en hoe zie je die terug in de relatie met de organisatie?
  4. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.
   D. Testing: de deelnemers maken hun eigen programma en voeren uit.

Literatuurlijst:

 • De reizigers en zijn gids van Wibe Veenbaas en Piets Weisfelt
 • Het helende verhaal van Joke Goudswaard en Wibe Veenbaas
 • Lijfboek van Raafwerk

 

PLAN AND DETAILS

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Data dataoverzicht
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Begeleiders Allard Klok en Sharon Hanegraaf
Accreditatie Ben jij lid van een beroepsvereniging en wil je studiepunten behalen voor deze opleiding dan zijn wij graag bereid om deze te laten accrediteren. Wij willen je vragen om bij de aanmelding van de opleiding dit te vermelden.

Raafwerk is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Alle opleidingen van Raafwerk zijn CRKBO gecertificeerd.

Investering De investering bedraagt € 3.450,=. In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, opleidingskosten, studiemateriaal, heerlijke vegan lunch * exclusief literatuur