Professioneel communiceren

PROFESSIONEEL COMMUNICEREN VANUIT HOOFD, HART EN LIJF

Optimaal aanwezig zijn in de professionele ontmoeting met de ander vraagt een diep inzicht in wat er bij jou van binnen speelt. Kennis van de eigen geschiedenis, patronen en systeem van herkomst vertellen je wie je bent, wat je drijfveren zijn en hoe je volledig aanwezig kunt zijn in elk contact. Tijdens het jaarprogramma Professioneel Communiceren vanuit hoofd, hart en lijf ontdek en ontwikkel je jouw bron van waaruit je professie verder kan verdiepen.  

Voel je Welkom!

Het (bege)leiden van mensen en organisaties is een ambacht en vraagt toewijding. In het gaan van je eigen weg en het nemen van je eigen ontwikkeling groeit je vakmanschap. Professioneel Communiceren gaat over die weg, om vanuit persoonlijke kracht in contact te kunnen staan met jezelf en de ander. Op dit snijvlak van persoonlijke en professionele groei ben jij instrument en vraagt het de bereidheid om in de ontmoeting met de ander je eigen doorleefde ervaring in te zetten en te gebruiken als bron.

Transactionele Analyse, NLP, Systemisch Werk en Lijfgericht Werken

In de opleiding vergaar je kennis van Transactionele analyse, NLP, Systemisch Werk en Lijfgericht Werken, zo verwerf je inzicht over het ontstaan van lichaamshoudingen, familiedynamieken, overtuigingen en verstrikkingen. Inzicht in persoonlijkheid, communicatie, leiderschap, samenwerken en systemen vergroten je ambacht. In de ontmoeting met jezelf en de ander raak je aan en word je geraakt waardoor je de theorie gedurende de opleiding op een diep niveau ervaart, begrijpt en kan integreren. Je leert hoofd, hart en lijf met elkaar in verbinding brengen zodat ze elkaar gaan versterken. Zo ontstaat inzicht, daadkracht en vertrouwen om de juiste keuzes te maken vanuit wie je ten diepste bent.


De opleiding leert je om op een professionele manier te communiceren, leiden en begeleiden. Na de opleiding ben je onder meer in staat;

 • verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen aandeel
 • een diepere connectie met jezelf te maken, vanuit, hoofd, hart, lijf en zingeving
 • in contact te zijn met je gevoelens zoals, blij, boos, bang en bedroefd en kan je je Interne en externe grens voelen en bewaken
 • te zien welk effect je op anderen hebt en wat dit betekent in je communicatie met de ander
 • plek in te nemen
 • vanuit de kracht van kwetsbaarheid te communiceren en (bege)leiden
 • te coachen rondom persoonlijk leiderschap, communicatie en samenwerking
 • doelgerichte individuele interventies te begeleiden

INHOUD

Wie ben ik als professional en hoe zet ik mezelf in als instrument?

Het ambacht van begeleider vraagt een goedgevulde rugzak en het besef dat je zelf ook instrumentarium bent. Je biedt niet alleen context, je brengt je zelf in in de ontmoeting en gaat voor in de te leren beweging. Alleen wat je zelf van binnenuit kent en geïntegreerd hebt kun je doorgeven.

Je vindt verdieping in onder meer:

 • ontwikkelingspsychologie
 • contact, contract en verborgen contract
 • gewaarworden in het lijf
 • contactcirkel
 • script
 • hechtingspatronen
 • zon en schaduwzijde
 • overdracht en tegenoverdracht
 • leiderschap en lidmaatschap
 • plek en ordening
 • autonomie
 • symbiose en fusie
 • loyaliteit en verstrikkingen
 • symbiose en uitreiken
 • eros en thanatos
 • rouw en verlies
 • zingeving
 • systemisch kijken
 • werken met het lijf
 • werken met gemis en verlangen
 • vertrouwen op intuïtie
 • uitdrukken binnen het professionele kader op eigen authentieke wijze.

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

 

AANDACHT VOOR
Jouw leerdoel en thema’s zijn leidend in het programma, er is veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit je eigen biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor je professionele handelen.

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Autonomie en zelfinzicht:
Raafwerk is een oefenplaats om te spelen, voeding te krijgen en zin en betekenis te geven. Er ligt een speciale taak voor je klaar als begeleider, een belichaamd voorleven van de leerthema’s waar je mee werkt. Je werkt vanuit vertrouwen door zelf langs deze thema’s af te reizen. Door deze reis zelf te maken weet je wat een veranderingsproces vraagt. Vanuit een diepe ademhaling, een ontspannen lijf en in al je kwetsbaarheid tegelijkertijd.

Lijfgericht werken, verdieping vanuit het lijf:
Uniek aan de opleiding bij Raafwerk is het verstaan van de levenshouding en het levensverhaal die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar boodschappen, ervaringen en imprints in het lijf liggen opgeslagen en je leert daarbij je eigen lichamelijke signalen herkennen en die van de ander. Je leert de werking tussen geest en lichaam te verstaan en de vertaalslag te maken van het lijf naar de dagelijkse praktijk en het effect daarvan op jouw privé/werkleven.

Ervaringsgericht werken:

Om jezelf en de ander te begrijpen én je ambacht te vergroten werken we ervarings- en praktijkgericht vanaf de eerste minuut. De meerwaarde bij Raafwerk is dat we niet alleen ons hoofd maar het hele lijf gebruiken als instrument.

De thema’s die in de opleiding voorbijkomen zijn; liefde en pijn, verlangen en gemis, acceptatie en confrontatie, integratie en autonomie. Deze thema’s zijn van ons allemaal en ontmoet jij bij jezelf en de ander.

Jouw eigen voorbeelden en de persoonlijke en professionele vragen die je inbrengt, worden steeds uitgewerkt binnen  de opleiding voor verdieping.

 

Werkvormen
We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af, waarbij de thema’s heelheid, autonomiteit, identiteit, authenticiteit en zingeving centraal staan. Vanuit westerse en oosterse zienswijze.

De opleiding vindt zijn wortels in TA (Transactionele Analyse), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), Systemisch Werk en Lichaamswerk.

We vragen je de aanbevolen literatuur door te lezen en voorbereidende opdrachten voor de opleidingsdagen voor te bereiden.

 

VOOR WIE

Het jaarprogramma is geschikt voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen als begeleider en vanuit een professionele benadering de verdieping wil opzoeken in de persoonlijke ontwikkeling van de mens. En voor iedereen die zichzelf verder wil verdiepen in zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling.

Voor iedereen die inzicht wil krijgen in ontwikkelingspsychologie en daarbij nieuwsgierig is naar wat het lijf laat zien aan levenshouding.

De opleiding is ontwikkeld voor mensen die binnen hun taak met mensen werken. Dit kunnen zijn; leidinggevende, projectleiders, HR professionals, loopbaanbegeleiders, docenten, coaches en trainers. De opleiding is intensief en persoonlijk die van de deelnemers de bereidheid vraagt om zichzelf en hun eigen patronen beter te leren kennen.

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan vermeldt op deze website en worden toegevoegd in je werkmap. Dagen kunnen vallen in de vakanties.

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleidt door Allard Klok en Sharon Hanegraaf

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 4 uur per dagdeel per week)
 • intervisie: tussen elk blok kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur per blok)
 • jaaropdracht: het schrijven van een reisverslag over het afgelopen jaar (ca. 8 uur)

Supervisie

Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Toelating
Wanneer je werkzaam bent of wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), therapeutisch werk, onderwijs, gezondheidszorg, begeleiderswerk, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven. Na een kennismakingsgesprek of -training, zoals de workshop Kennismaken met het jaarprogramma, bekijken we samen of de opleiding bij je past. Een kennismakingsworkshop is aan te bevelen. Dit biedt de opleiders de mogelijkheid om jou beter te leren kennen, en jij kunt je zo een goed beeld vormen van de inhoud van de opleiding en de werkwijze van Raafwerk.

Deelnemers moeten bereid zijn om hun eigen patronen te onderzoeken en ontwikkelen. Deelname na aanleiding van intakegesprek.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen en deelname aan de intervisiegroep
B. Schriftelijke weergave van:

 1. brief vanuit het hart – startpunt
 2. jaarverslag – eindpunt
  1. hoe word jij aangeraakt in het contact met de ander
  2. hoe belichaam jij lijfwerk in het professionele kader
  3. welke dynamieken spelen voor jou binnen het gezin van herkomst

C. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.
D. Testing: de deelnemers maken hun eigen programma en voeren uit.

Literatuurlijst:

 • Dit ben ik van Lieuwe Koopmans
 • Verademing van Bram Bakker en Koen de Jong
 • Essenties van NLP van Lucas Derks (optioneel)
 • De reizigers en zijn gids van Wibe Veenbaas en Piets Weisfelt
 • Het helende verhaal van Joke Goudswaard en Wibe Veenbaas
 • De Fontein van Els van Steijn
 • Lijfboek van Raafwerk

 

PLAN AND DETAILS

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Data dataoverzicht
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Begeleiders Allard Klok en Sharon Hanegraaf
Accreditatie Ben jij lid van een beroepsvereniging en wil je studiepunten behalen voor deze opleiding dan zijn wij graag bereid om deze te laten accrediteren.
Investering De investering bedraagt € 3.450,=. In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, opleidingskosten, studiemateriaal, heerlijke vegan lunch * exclusief literatuur