Raken en geraakt worden

RAKEN EN GERAAKT WORDEN

Heb geduld met al wat onopgelost in je hart woont en probeer de vragen zelf lief te hebben. Leef de vragen nu. Misschien dat je, op een dag in de toekomst, langzamerhand, zonder het zelfs te merken, je weg naar de antwoorden leeft.   ~Rainer Maria Rilke, brieven aan een jonge dichter ~


Door mezelf te openen open ik jou

De workshop Raken en geraakt worden gaat over werken rondom hechting en heelheid zodat je jezelf en de ander weer met een open hart kunt aanraken. 

In het begeleiden van mensen kun je zuiver werken als je alles van jezelf hebt kunnen aannemen. Dat wat je nog niet van jezelf kunt aannemen kun je ook niet aannemen in de ander.  Dat wat je uitsluit bij jezelf bepaalt de dynamiek in de relatie. De ontmoetingsruimte sluit zich. De ander laat zich niet meer raken. Daar waar de pijn van het geraakt worden groot is kun je de ander niet raken. In het openen van die pijn vind je de weg richting het contact met de ander.

In je vak als begeleider worden oude hechtingspatronen herhaald in het hier en nu, zowel bij jezelf als bij de cliënt. In het werk als begeleider is het een voorwaarde dat je een gehechte relatie kunt onderhouden. Het bedding bieden en bedding zijn zodat de ander er helemaal mag zijn. Dat vraagt om heelheid. In het jezelf erkennen met alles wat er is, vreugde, verdriet, extase en pijn, verlangen en verraad. Daarvoor moet je langs de lijn waar het is gestold, zodat het weer kan stromen en je kan aannemen van alles wat er was en wat je hebt gemist.

Vanuit deze ontmoeting met jouw lichaam als bron leer je ook de ander (weer) aan te raken in de (professionele) ontmoeting en sta je open om geraakt te worden.

VRAGEN WAARIN JE DEZE MODULE ANTWOORD OP VINDT:

  • hoe speelt hechting een rol in mijn leven en in mijn begeleiding
  • hoe speelt plekbesef een rol in het ervaren van rust
  • hoe gebruik ik het gebrokene als toegangspoort tot heelheid
  • hoe kan ik terugkeren naar verbinding als ik uit verbinding ga
  • waar wordt het spannend voor mij in het contact en hoe kan ik daarin ontspannen
  • hoe durf ik (weer) geraakt te worden en kwetsbaar te zijn
  • hoe durf ik ontspannen een ander aan te raken
  • hoe werk ik met de kwetsbaarheid van mijn cliënt
  • hoe leer ik mijn cliënten zijn fysieke reacties en gestokte adem herkennen en hoe herken ik die zelf

Lichaams- en ervaringsgerichte benadering:
In deze workshop is ons lichaam het vertrekpunt als getuige en gids. Diep in ons lijf, liggen al onze ervaringen op celniveau opgeslagen.

WERKVORMEN
We werken met eigen ingebrachte cases en werken deze uit tijdens de workshop. Daarnaast werken we onder meer met TA, systemisch werk en lichaamsgericht werk gericht op hechting en heelheid. We kunnen niet raken zonder zelf aangeraakt te worden. Pas wanneer je in contact staat met jezelf kun je zuiver in contact staan met de ander.

VOOR WIE:
Voor iedereen die meer weer leren over werken met thema’s rondom hechting en heelheid en daarin het lichaamsbewustzijn wil vergroten. Om vanuit dit bewustzijn een ontspannen verbinding aan te gaan in de (professionele) ontmoeting.

VORM:
Tweedaagse module, twee losse dagen

 

PLAN EN DETAILS

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Data dataoverzicht
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Begeleider Sharon Hanegraaf / Allard Klok
CRKBO Raafwerk is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Investering € 525,00,=

Incl. telefonische intake, lunch, koffie en thee

Aanmelden