Stilte als bron

STILTE ALS BRON

Vertraag, Vertraag je stap, Stap trager dan je hartslag vraagt. Verlangzaam, Verlangzaam, Verlangzaam je verlangen,  En verdwijn met mate, Neem niet je tijd, En laat de tijd je nemen. Laat.

~Leonard Nolens ~


Aannemend hart 

In het verstillen van het lijf, het vertragen van de ademhaling en het kunnen blijven in het voelen en ervaren  ontstaat er ruimte om te luisteren naar de ziel.

Om goed te kunnen waarnemen wat er bij jezelf en de ander speelt is het nodig om te kunnen verstillen. Te kunnen waarnemen in lijf en hart wat de bewegingen van de ziel is.

Waarnemen is het gewaar zijn vanuit de verbinding tussen ik en zelf. Dit doe je door in de ervaring te zijn, zonder je ermee te identificeren, voorbij aan emoties. Alles wat je gewaarwordt dat ben je niet.

Verstillen begint in het kunnen blijven van het niet weten en niets willen. Weggaan bij het verlangen om het op te willen lossen. Hierdoor is het voor jou als begeleider van belang je primaire beweging te leren kennen in het verbreken van de stilte zodat je kunt leren vertrouwen op je gewaarzijn. Die primaire beweging is onze eerste fusie met het systeem van herkomst. Met die fusie hebben we een deel van ons zelf opgegeven in ruil voor liefde en aandacht. In dat opgeven zijn we ook onze eigen interne stilte verloren. In deze workshop leer je de weg terug weer  vinden. Het opnieuw gewaar kunnen zijn gaat niet over observeren, maar over je waarnemingsvermogen als deelnemer in plaats van als toeschouwer.

Met deze gevonden stilte reis je af langs jezelf.  Je ervaart op je interne grens waar het contact jou brengt in jouw eigen geschiedenis, waar het jou raakt. Zo zorg je in jouw begeleiding dat jouw cliënt de ruimte en rust heeft om eigen antwoorden te vinden. Dit gaat voorbij aan projecties en overdracht.

Waarnemen vraagt om een aannemend hart en is je aandacht de bron van verbinding, een stroom van vrije aandacht tussen de getuige en gids in jezelf. Deze gaat samen met een vrije ademstroom. Op een inademing wacht je op wat zich aandient en op de uitademing geef je vanuit een open veld inspiratie terug.

 

VRAGEN WAAR JE ANTWOORD OP VINDT

  • hoe word ik gewaar van mijn lijf?
  • hoe vergroot ik de verbinding tussen ik en het zelf?
  • hoe ervaar ik het verschil tussen emoties en gewaarwording?
  • wat is het verschil tussen gewaarworden en observeren?
  • hoe luister ik naar mijn intuïtie?
  • hoe ervaar ik gemak in stilte?
  • wat roept in mij waardoor ik de stilte verbreek?
  • hoe zet ik stilte in tijdens mijn begeleiding?
  • hoe begeleid ik de ander in stilte?
  • hoe gebruik in mijn ademhaling om in contact te staan met een aannemend hart?

 

Lichaams- en ervaringsgerichte benadering:
We werken deze dagen vooral ervaringsgericht in lichaamsgerichte oefening en meditatie en onderzoeken onze gewaarwordingen en gebruiken deze als kracht om te verstillen.

VOOR WIE
Voor begeleiders die meer vanuit vertrouwen in stilte willen begeleiden en voor iedereen die wil ervaren dat je niet bent wat je voelt, maar dat je waarneemt wat je voelt.

VORM
Twee losse dagen

 

PLAN EN DETAILS

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Data dataoverzicht
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Begeleider Sharon Hanegraaf
CRKBO Raafwerk is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Investering € 525,00,=

Incl. telefonische intake, lunch, koffie en thee

Aanmelden