Succes en faalangst

SUCCES EN FAALANGST

SUCCES EN FAALANGST

Wat maakt het zo lastig om succesvol te zijn en waarom ben je bang om te falen? In deze workshop onderzoeken we jouw patroon als het gaat over succes- en faalangst. Het beeld dat je van jezelf hebt is enorm van invloed op de manier waarop je je doelen haalt. Het vertrouwen hebben in jezelf is een belangrijke voorwaarden om succes te kunnen behalen. Hoe je succes en falen mee hebt gekregen vanuit je eigen geschiedenis bepaalt hoe je er nu wel of niet mee om kunt gaan. In deze workshop leer je succes- en faalangst kennen, herkennen en ombuigen.

De bron van succes- en faalangst is schuld en schaamte. Schaamte gaat over goed willen doen in de ogen van de ander. Schuld gaat over meer ruimte in kunnen nemen ken kost van de ander. Daar ruimte in kunnen maken en het inzicht krijgen in de patronen die daar spelen geven ruimte om meer te kunnen genieten van succes en minder bang te zijn voor falen.

VRAGEN WAARIN JE DEZE MODULE ANTWOORD OP VINDT:

  • Wat maakt dat ik niet succesvol durf te zijn?
  • Wie doe ik te kort als ik mijn succes neem?
  • Wat is het risico van falen?
  • Waar komt de angst voor falen vandaan?
  • Hoe ken ik schaamte?
  • Hoe speelt schuld in mijn geschiedenis?

Lichaams- en ervaringsgerichte benadering: Uniek aan de workshops bij Raafwerk is het verstaan van het lijf en de levenshouding die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar dit lijfelijk ligt opgeslagen en leren de eigen lichamelijke signalen herkennen. Je leert de werking tussen geest en lichaam te verstaan en de vertaalslag te maken van het lijf naar de dagelijkse praktijk en het effect daarvan op jouw privé/werkleven.

WERKVORMEN:

We werken vanuit de ontmoeting. We kunnen niet raken zonder zelf aangeraakt te worden. Pas wanneer je in contact staat met jezelf kun je zuiver in contact staan met anderen. We gebruiken hiervoor ervaringsgerichte oefeningen. Ondersteunend hieraan gebruiken we werkvormen als  TA (transactionele analyse), een praktische vorm die inzicht geeft in oude boodschappen en maskers. Daarnaast werken we met systemisch lijfwerk welke inzicht geeft in familie- en organisatiedynamiek. We ervaren tijdens de dagen waar oude boodschappen zich herbergen om vanuit het hier en nu praktisch en toepasbaar verder te gaan.

VOOR WIE:
Succes- en faalangst erkennen, onderkennen en ermee leren omgaan. Voor ieder die al dan niet beroepshalve deze terreinen wil verkennen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij bereid en in staat zijn hun persoonlijke (werk)ervaringen in te brengen.

VORM:
Tweedaagse module

PLAN EN DETAILS

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Data november VOL, data 2020 volgt
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Begeleider Allard Klok
Investering € 495,00=.

Incl. telefonische intake, eten en drinken

Aanmelden