Systemisch begeleiden van organisaties

Systemisch Begeleiden van Organisaties

Organisaties zijn complexe systemen met eigen wetten, regels en afspraken. Hoe antwoord te kunnen geven op een begeleidingsvraag vraagt kennis, kunde en inzicht van het eigen systeem en het organisatiesysteem. Systemisch begeleiden van organisaties is een opleiding op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en organisatieopstellingen. Met andere woorden, op de vraag ‘Wat dient hier?’ neem je steeds jezelf mee. De opleiding geeft inzicht in wat jij meeneemt en welke rol dat heeft in de samenwerking. Hoe maak je afspraken in de complexe omgeving van een organisatie en met wie heb je van doen? Waar wordt jouw systeem geraakt in de vraag van de organisatie en hoe neem je dat mee in de begeleiding? Zijn vragen waar je een antwoord op vindt.

Je leert de patronen in organisaties herkennen en weet een juiste interventie daarop te doen. Je leest elke vraag volgens de ordeningsprincipes en weet in je antwoord de ordening te eren en te herstellen. Je kent je eigen overdrachtsfenomenen en weet hiermee om te gaan. Ook leer je over dynamieken in organisaties en weet je de uitgangspunten daarvan. Tot slot leer je je lijf ten volle in zetten en neem je deze als vertrekpunt in de begeleiding.

In het systemisch begeleiden maak je verborgen belemmeringen zichtbaar en kan je de verbinding weer tot stand brengen. Het geven van plek en nemen van eigen plek geeft acceptatie en daardoor ruimte voor zingeving. In de balans tussen geven en nemen leer je je plek in te nemen en weet je je thuis in de aangeboden plek.

AANDACHT VOOR

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Ervaringsgericht werken:
Voor begeleiders is het van groot belang dat zij hun eigen plek binnen hun systeem van herkomst kennen en hebben genomen. Er is veel aandacht voor het kennen en nemen van je eigen plek. Iedereen heeft een plek in een systeem en binnen dit systeem is er sprake van ordening. Welke rol speelt de rangorde en hoe wordt die bepaald? Hoe vind je de balans tussen geven en nemen? Wie behoort er tot het familiesysteem en wat is van mij en wat is van de ander?

Lijfgericht werken:
Uniek aan de opleiding bij het Raafwerk is het verstaan van het lijf en de levenshouding die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar dit lijfelijk ligt opgeslagen bij de cliënt en het herkennen van eigen lichamelijke signalen. Je leert verstillen en waar te nemen wat er zich aandient.

Systemisch werken:
Binnen ons eerste systeem, het gezin van herkomst, groeien we op en ontwikkelen we ons zelf binnen het familiesysteem van onze vader en moeder. Later groeien en ontwikkelen we ons verder in de systemen van onze opvoeders. In het gezin, school, sportvereniging en later de organisatie waar wij werken bewegen we in het krachtenveld waar alle systemen samen komen. Onbewust bewegen we ons op een diepere laag van de ziel.

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

De volgende thematieken en onderwerpen komen aan bod:

 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Aangeboden plek en magische plek
 • Dynamieken en uitgangspunten van organisaties
 • Contracten
 • Diagnostiek en Ethiek
 • Dienend leiderschap
 • Formats voor het opstellen van Organisatieopstellingen
 • Systemische verstrikkingen in organisaties
 • Organisatiepatronen
 • Beweging initiëren
 • Lichaamswerk
 • Doorbreken van trance

We nodigen je van harte uit om tijdens de opleiding een eigen cliënt mee te nemen met een Organisatievraagstuk.

VOOR WIE
Deze opleiding is toegankelijk voor ieder die de opleiding Systemisch werk heeft afgerond. De opleiding is voor mensen die beroepsmatig begeleiden, HR professionals en iedereen die leiding geeft aan een organisatie. Een afstemmingsgesprek maakt deel uit van de toelating.

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan vermeldt op deze website en worden toegevoegd in je werkmap. Dagen kunnen vallen in de vakanties.
· 5 tweedaagse bijeenkomsten
· halfdaagse bijeenkomst voor supervisie
· eindbijeenkomst

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleidt door Allard Klok en Sharon Hanegraaf
Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:
· het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 4 uur per week)
· intervisie: tussen elk blok kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur)
· jaaropdracht: het schrijven van een reisverslag over de afgelopen 6 maanden. (ca. 8 uur)

Supervisie
Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Literatuurlijst:

 • Tegen de stroom mee Jan Jacob Stam
 • Vonken van Verlangen van Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard
 • De Fontein van Els van Steijn
 • De Kunst van het Helpen van Bert Hellinger
 • De verborgen dynamiek van familiebanden van Bert Hellinger
 • Hart tegen hard van Bert Hellinger
 • De Maskermaker van Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard en Henne Arnolt Verschuren

PLAN AND DETAILS
 

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Data dataoverzicht
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Begeleider(s) Allard Klok
Accreditatie Ben jij lid van een beroepsvereniging en wil je studiepunten behalen voor deze opleiding dan zijn wij graag bereid om deze te laten accrediteren. Wij willen je vragen om bij de aanmelding van de opleiding dit te vermelden.

Raafwerk is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Alle opleidingen van Raafwerk zijn CRKBO gecertificeerd.

Investering De investering per jaar bedraagt € 3.250,= per jaar. In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, opleidingskosten, studiemateriaal, heerlijke vegan lunch * exclusief literatuur