Systemisch werk

Systemisch werk

De ervarings- en praktijkgerichte opleiding voor Systemisch Werk (familieopstellingen en organisatieopstellingen) leert je direct naar de kern en ziel te gaan op zingevingsniveau en op je plek te gaan staan. Je werkt op de diepste laag van jouw cliënten vanuit systemische werkwijze. Daarbij is het lichaam bij Raafwerk het vertrekpunt.

Systemisch wil zeggen dat je oog hebt voor het enorme web waarmee en waardoor alle personen en gebeurtenissen binnen een familie(systeem) met elkaar verbonden zijn en hun effect hebben in het verleden, heden en toekomst. Binnen ons systeem van herkomst leren wij en ontwikkelen we ons. Ons gezin, school, grootouders, sport etc. Al deze systemen hebben zo hun eigen krachtenveld waaruit op een dieper niveau we ons hebben leren bewegen. Systemisch kijken betekent dat je mensen altijd beziet binnen de context van de geschiedenis van het (familie)systeem.

Op systemisch niveau gelden andere wetten dan op psychologisch niveau. Wanneer er zich iets afspeelt op systemisch niveau van individuen, groepen en organisaties is een interventie op psychologisch niveau niet toereikend, en hiermee ook frustrerend omdat de oorzaak op een dieper niveau ligt.

Het doel van systemisch werken is verborgen belemmeringen zichtbaar te maken en de verbinding weer tot stand te brengen. Het geven van plek en nemen van eigen plek geeft acceptatie en daardoor ruimte voor zingeving en zijn. Wanneer je op je eigen plek staat voel je krachtiger doordat je je kunt laten voeden en er een balans is tussen geven en nemen.

We werken met begrippen als balans tussen geven en nemen, binnen en buiten, contact en contract en rangorde in navolging op het werken met een genogram en het stellen van verdiepende vragen op systemische lagen.

AANDACHT VOOR

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Ervaringsgericht werken:
Voor begeleiders is het van groot belang dat zij hun eigen plek binnen hun systeem van herkomst kennen en hebben genomen. Er is veel aandacht voor het kennen en nemen van je eigen plek. Iedereen heeft een plek in een systeem en binnen dit systeem is er sprake van ordening. Welke rol speelt de rangorde en hoe wordt die bepaald? Hoe vind je de balans tussen geven en nemen? Wie behoort er tot het familiesysteem en wat is van mij en wat is van de ander? Tijdens de opleiding werken we samen aan opstellingen met mededeelnemers.

Lijfgericht werken:
Uniek aan de opleiding bij het Raafwerk is het verstaan van het lijf en de levenshouding die erin ligt verscholen. We geven speciale aandacht waar dit lijfelijk ligt opgeslagen bij de cliënt en het herkennen van eigen lichamelijke signalen. Je leert verstillen en waar te nemen wat er zich aandient.

Systemisch werken:
Binnen ons eerste systeem, het gezin van herkomst, groeien we op en ontwikkelen we ons zelf binnen het familiesysteem van onze vader en moeder. Later groeien en ontwikkelen we ons verder in de systemen van onze opvoeders. In het gezin, school, sportvereniging en later de organisatie waar wij werken bewegen we in het krachtenveld waar alle systemen samen komen. Onbewust bewegen we ons op een diepere laag van de ziel.

Tijdens de opleiding kijken we naar onze plek en werken we onder meer met het Genogram, het leren stellen van de juiste vragen, insluiten en uitsluiten, contact en contract, grens, wat is van mij en wat is van de ander, binnen en buiten, systemische verstrikkingen en balans van geven en nemen.

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.


INHOUD

Werkvormen

We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af. De opleiding wordt gekleurd door Systemisch werk en Lichaamswerk, in kleine groepen van 8-10 deelnemers.

De volgende thematieken en onderwerpen komen aan bod:

 • werkvormen en methodes
 • formats voor het opstellen van familieopstellingen
  • herkennen en onderkennen primaire en secundaire gevoelens
 • systemische verstrikkingen
  • identificatie, parentificatie, projectie, overdracht, loyaliteitsconflicten
 • werken met symbolen
 • wordings
 • uitreiken
 • beweging initiëren
 • lichaamswerk
 • aanraken naar beweging
 • doorbreken van trance
 • diagnostiek en ethiek
 • plek van de begeleider
 • systemisch werken binnen organisaties
 • systemisch werken 1 op 1

Werken vanuit levensthema’s:
Vanuit systemisch perspectief krijgen de volgende levensthema’s een plek: uitreiken, afbakening, eren, buigen, lot, leven, dood, ziekt en gezondheid, schaamte, schuld, onschuld, geven en nemen, binding, verbinding, man, vrouw en seksualiteit.

VOOR WIE
Voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn of haar eigen familiedynamiek en voor professionals die als trainer, therapeut of begeleider verder willen ontwikkelen en bekwamen in systemisch werk/familieopstellingen en organisatieopstellingen. En waarbij het lichaam ingang mag zijn voor verdieping.

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan vermeldt op deze website en worden toegevoegd in je werkmap. Dagen kunnen vallen in de vakanties.

 • 5 tweedaagse  bijeenkomsten
 • halfdaagse bijeenkomst supervisie
 •  eindbijeenkomst

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleidt door Allard Klok en Sharon Hanegraaf

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 4 uur per week)
 • intervisie: tussen elk blok kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur)
 • jaaropdracht: het schrijven van een reisverslag over de afgelopen 6 maanden. (ca. 8 uur)

Supervisie

Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Toelating
Wanneer je werkzaam bent of wilt zijn op het gebied van management (leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling), therapeutisch werk, onderwijs, gezondheidszorg, begeleiderswerk, hulpverlening en advieswerk, kun je je inschrijven.

Deelnemers moeten bereid zijn om hun eigen patronen te onderzoeken en ontwikkelen. Deelname na aanleiding van intakegesprek.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen
B. Schriftelijke weergave van:

 1. jouw genogram
 2. de belangrijkste dynamiek(en) binnen dat genogram
 3. tenminste twee belangrijke dynamieken uit je gezin van herkomst.
 4. de kracht en valkuil van je dynamieken
 5. hoe jij je als begeleider moet richten om ieder binnen het systeem waarmee je werkt in te sluiten

C. Kies een voor jou adequaat toepassingsgebied en werk dat uit
D. Testing: praktisch neerzetten van een constellatie
E. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.

Literatuurlijst:

 • Vonken van Verlangen van Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard
 • De Fontein van Els van Steijn
 • De Kunst van het Helpen van Bert Hellinger
 • De verborgen dynamiek van familiebanden van Bert Hellinger
 • Hart tegen hard van Bert Hellinger
 • De Maskermaker van Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard en Henne Arnolt Verschuren

 

 

PLAN AND DETAILS

Locatie Landgoed Bleijendijk Vught
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Data dataoverzicht
Accreditatie Ben jij lid van een beroepsvereniging en wil je studiepunten behalen voor deze opleiding dan zijn wij graag bereid om deze te laten accrediteren. Wij willen je vragen om bij de aanmelding van de opleiding dit te vermelden.

Raafwerk is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Alle opleidingen van Raafwerk zijn CRKBO gecertificeerd.

Investering De investering voor de opleiding tot systemisch lijfwerk bedraagt € 3.250,00.

In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, tussentijdse digitale begeleiding, opleidingskosten, studiemateriaal, lunch, snacks, koffie en thee. * exclusief literatuur

Aanmelden