Teamontwikkeling

TEAMONTWIKKELING

Met de focus op zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid is de rol van een team van wezenlijk belang in een organisatie. Een team is meer dan een verzameling individuen met een taak. Een team is een samenwerkend geheel dat taak en verantwoordelijkheid met elkaar deelt. Een team wordt sterker als er zowel op de bovenstroom als op de onderstroom verbinding en zelfkennis is. Met de bovenstroom (de harde kant) bedoelen we de taak die een medewerker heeft en met de onderstroom (de zachte kant) de relatie die we met elkaar hebben. Waar er in tijden van crisis vaak de focus ligt op de harde kant, kostenbesparing op processen, herinrichten van procedures en in tijden van vooruitgang op de zachte kant, richten wij ons op beiden. Als je als organisatie wilt ontwikkelen dan heb je ze allebei nodig.

Wij geloven in teams die elkaar van binnen en van buiten kennen. Daarom begeleiden we teams vaak een langere periode. Een korte interventie heeft vaak ook een korte levensduur. Omdat we allemaal onze eigen patronen hebben en een team zijn eigen dynamiek. Samen onderzoeken we wat nodig is en we schuiven ook aan tijdens het werk. We verbinden inhoud, proces en relatie. Zodat er een elkaar versterkend autonoom team ontstaat.

Interventies binnen teamontwikkeling:

  • Teamopstellingen
  • Teamcoaching
  • Conflictbemiddeling
  • Coaching on the job
  • Supervisie en Intervisiebegeleiding