Trauma in het lijf

TRAUMA IN HET LIJF

Keer terug, keer terug, al heb je je beloften duizend keer gebroken
~Jalal ad-Din Rumi

 

Instinctief werken

De workshop Trauma in het lijf is het vervolg op Taal in Trauma. Traumatische symptomen worden niet veroorzaakt door de gebeurtenis zelf. Ze komen voort uit bevroren energie die niet is opgeheven en ontladen.

Trauma is een gevolg van een overweldigende gebeurtenis en is voelbaar in elke cel van ons lichaam. Het brengt schokken in onze ziel teweeg. Doordat we bevriezen tijdens een traumatisch ervaring en we de beweging niet afmaken, we zijn verleerd om deze van ons af te schudden, zoals dieren dat zo goed kunnen, bevriest onze energie. Hierdoor raakt een natuurlijk proces geblokkeerd. In het afmaken van deze beweging is herstel in het lijf mogelijk.

Trauma in het lijf wordt niet alleen opgelost door te praten. Sterker nog, vaak brengt het terughalen van de ervaring, nog meer stress en paniek met zich mee in het lijf, waardoor de cliënt vast komt te zitten in de ervaring en niet verder kan. Ophalen in het lijf en de beweging afmaken, geeft ruimte voor het lichaam en de mogelijkheid om een nieuwe ervaring op de interne en externe grens te ervaren.

De workshop Trauma in het lijf geeft je als begeleider de mogelijkheid om met trauma te werken via het lijf en op deze manier het zenuwstelsel te bevrijden van enorme hoeveelheid opgeslagen energie en angst. Je leert te werken met het lijf op die wijze dat cliënten hun eigen instincten weer leren herkennen en ervaren. Om dit te kunnen ervaren werken we tijdens deze twee dagen met de Felt Sense.


WAAR WE MEE WERKEN IN DEZE TWEE DAGEN: 

  • ervaren in plaats van begrijpen
  • positief kaderen van een traumatische ervaring
  • je cliënt begeleiden in gewaardworden door Felt Sense
  • herkennen van de kracht van onze instincten.
  • hulpbronnen aanboren om de bevroren beweging af te maken

Lichaams- en ervaringsgerichte benadering:
Diep in ons lijf, liggen al onze ervaringen op celniveau opgeslagen. Daarom werken we deze twee dagen ervaringsgericht in en met het lijf.

WERKVORMEN
Door middel van Felt Sense en het werken met het lijf in het afmaken van de bevroren beweging roepen we het instinctieve gedrag op. Daarnaast leren we werken wat ademhaling in het proces van Felt Sense kan betekenen.

VOOR WIE:
Voor begeleiders die Taal in Trauma hebben gevolgd en hier gevolg aan willen geven door te werken met het lijf.

VORM:
Tweedaagse module, twee losse dagen

 

PLAN EN DETAILS

Locatie Landgoed Bleijendijk, Vught
Overnachten op het landgoed is mogelijk (ca. € 30,=)
Data dataoverzicht
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Begeleider Sharon Hanegraaf / Allard Klok
CRKBO Raafwerk is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Investering € 525,00,=

Incl. telefonische intake, lunch, koffie en thee

Aanmelden