Yoga & Coaching

Yoga & Coaching

De gecertificeerde opleiding yoga & coaching (voorheen Europees Opleidingscentrum Yogacoaches) is een vervolg opleiding. Het programma Yoga en Coaching geeft je de mogelijkheid om yoga als verdiepingsmethode te nemen als begeleider van ontwikkelprocessen op persoonlijk/professioneel niveau.

Om deel te kunnen nemen aan het programma is het nodig om eerst een van de volgende twee vooropleidingen te volgen. Jaarprogramma Professioneel Communiceren vanuit hoofd, hart en lijf of de opleiding Lijfgericht Coachen (wanneer je al ervaring hebt in ontwikkelingsprocessen van de mens). Daarnaast is het mogelijk het programma te volgen na aantoonbare ervaring in het begeleidersvak en lichaamswerk.

Tijdens de 5 daagse opleiding yoga & coaching werken we ervarings- en praktijkgericht op de mat. Je loopt de deur uit met een programma die je direct kunt geven binnen persoonlijk leiderschapsprogramma’s en binnen jouw eigen lessen.

Doordat je als professionele yogacoach met yoga of ander lichaamswerk niet alleen werkt vanuit de taal maar ook vanuit het lichaam en deze omzet in ervaringsgericht werken, ben je direct een meerwaarde binnen jouw eigen lessen, begeleiding of trajecten én ook binnen persoonlijk ontwikkeltrajecten in het bedrijfsleven.

De meerwaarde van het programma zit in het ervaringsgericht leren (we werken op en af de mat met yoga en ander lichaamswerk) en de gerichtheid op de praktijk. Hierdoor ben je na de opleiding direct in staat om verdieping te zoeken op individueel en groepsniveau. Zowel binnen eigen programma’s/lessen als in personal development programmas in het bedrijfsleven.

AANDACHT VOOR

Jij bent leidend in het programma, met veel ruimte voor jouw persoonlijke en professionele reis door te werken vanuit jouw biografie en thematiek. Er is een voortdurende wisselwerking in hoe jouw thema’s bron zijn voor je professionele handelen en begeleiderschap.

Binnen de opleiding geven we speciale aandacht aan:

Lijfgericht werken:
Binnen het programma leer je de vertaalslag te maken van het lijf naar de praktijk en het effect daarvan voor de deelnemer zijn privé/werkleven. Dit doe je door yoga/lichaamswerk als metafoor te gebruiken voor het dagelijkse leven. Tevens geven we speciale aandacht in het stellen van verdiepingsvragen.

Ervaringsgericht werken:
Het programma is gericht op ervarings- en praktijk gericht werken met zowel mededeelnemers als externe deelnemers op speciaal ingerichte praktijkdagen.

Kennis en vaardigheden:
Je doet (psychologische) kennis op en ontwikkelt vaardigheden als: contract en contact maken en houden, verbinden, non-verbale signalen herkennen, lichaamswerk, vertrouwen op intuïtie en je gevoelens uitdrukken binnen het professionele kader op je eigen authentieke wijze.

Deze opleiding stelt je in staat om op een professionele manier te functioneren als yogacoach. Hierbij denken wij aan:

 • verdiepende kennis rondom professionele begeleiding van individuen en groepen rondom thema’s als persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking en leiderschap, kaderen
 • het ontwikkelen van doelgerichte individuele en groepsinterventies met yoga/lichaamswerk als metafoor, in samenwerking met een trainer dan wel in een losstaand programma
 • de ontwikkeling van creativiteit en basisvertrouwen: omgaan met groepsdynamiek, weerstand en slagvaardig omgaan in verschillende situaties
 • lijven lezen als ingang tot verdieping
 • aansluiten bij een personal development programma dan wel een individueel programma door:
  • directe aansluiting met de trainers van een programma
  • doorleefde kennis en begrip van de thema’s van de deelnemers
  • een integraal yogaprogramma

De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd, zodat in samenspraak met de deelnemers de afstemming van vraag en aanbod gegarandeerd blijft.

Werkvormen
We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af.

We vragen je de aanbevolen literatuur door te lezen en voorbereidende opdrachten voor de trainingen voor te bereiden.

INHOUD

Begeleiden van groepen in samenhang met lijfwerk

 • Werken vanuit yoga, meditatie en visualisatie
 • In contact met mijn eigen lijf, raken en geraakt worden
 • Het lichaam als ingang tot verdieping
 • Kaderen
 • Groepsdynamiek
 • Omgaan met weerstand
 • Contact en contract

Programmaopbouw en flow

 • Karin de Galan
  • Opbouw programma
  • Begeleiden in de praktijk, voorbereiden flow aan de hand van real life case

Praktijkdagen

 • Praktijkdagen met externe deelnemers
  • Trainen als yogacoach

Ondernemerschap

 • Ondernemerschap als yogacoach (in business)

 

VOOR WIE
De opleiding Yoga en Coaching is een vervolg opleiding van de opleidingen Jaarprogramma Professioneel Communiceren vanuit hoofd, hart en lijf of het programma Lijfgericht Coachen.  (voor professionals met ervaring in het begeleidersvak)

Vrijstelling: Daarnaast is het mogelijk de opleiding te volgen na aantoonbare ervaring in het begeleidersvak en lijfgericht werken.

De opleiding is geschikt voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen als begeleider en vanuit een lichaamsgerichte benadering de verdieping wil opzoeken in de persoonlijke ontwikkeling van de mens.  En in het thuis komen in het eigen lijf het leiderschap wil belichamen.

 • Heb jij het verlangen om je te verdiepen in persoonlijke ontwikkeling van mensen op een dieper niveau? In jouw (yoga) lessen, in het bedrijfsleven, als begeleider of in jouw praktijk? In een groep of op individuele basis?
 • Wil jij aan de slag met onder meer patronen, overtuigingen, maskers en verstrikkingen? En wil je dit combineren met yoga en/of ander lichaamswerk? Je bent niet alleen op zoek naar een opleiding maar ook naar tools om direct aan de slag te kunnen?
 • Heb je affiinitiet met of ervaring in yoga of ander lichaamswerk.
 • Wil je bijdragen in het bedrijfsleven binnen persoonlijk leiderschapsprogramma’s van anderen of die van jezelf?
 • En vind je het belangrijk dat coaching niet alleen vanuit het hoofd maar ook vanuit het lijf gaat?
 • Dan is de opleiding tot yogacoach echt iets voor jou!

OPBOUW EN TIJDSBESLAG
De data staan vermeldt op deze website en worden toegevoegd in je werkmap. Dagen kunnen vallen in de vakanties.

 • tweedaagse bijeenkomst
 • 3 losse dagen

De blokken vinden plaats in een vaste groep en worden begeleidt door Sharon Hanegraaf

Daarnaast investeer je tijd in de opleiding door:

 • het lezen van literatuur: we vragen je de aangeboden literatuur te bestuderen (zie contract) (ca. 4 uur per week)
 • intervisie: tussen de twee blokken en de losse dag kom je bij elkaar in een intervisiegroep waarin je onder meer oefent met de tijdens de opleiding gegeven opdrachten. En kom je bij elkaar voor onder meer je leerproces door te nemen en de theorie te bestuderen. (ca. 3 uur)

Supervisie

Op aanvraag van de deelnemers is extra individuele of groepssupervisie mogelijk. De kosten van deze supervisie staan los van de opleiding.

Toelating

Deelnemers moeten bereid zijn om hun eigen gewaarwording in het lijf te onderzoeken en ontwikkelen. Deelname naar aanleiding van intakegesprek.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen.
B. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.
C. Testing: het maken en uitvoeren van een programma met externe deelnemers.

Literatuurlijst:

 • Lijfboek van Raafwerk

 
PLAN AND DETAILS

Locatie Vught
Overnachten is mogelijk
Tijden 10.00 – 17.00 uur
Data dataoverzicht
Accreditatie Ben jij lid van een beroepsvereniging en wil je studiepunten behalen voor deze opleiding dan zijn wij graag bereid om deze te laten accrediteren. Wij willen je vragen om bij de aanmelding van de opleiding dit te vermelden.

Raafwerk is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Alle opleidingen van Raafwerk zijn CRKBO gecertificeerd.

Investering De investering voor de complete opleiding bedraagt   € 1.450,00=. In dit bedrag is meegenomen: telefonisch intakegesprek, opleidingskosten, studiemateriaal, heerlijke vegan lunch, snacks, koffie en thee. * exclusief literatuur